Nyhet!

Endelig har Norsk Tamrotteforening den gleden av å informere om at vi har nå mulighet til å skaffe Royal Suite både 95 og XL varianten til våre medlemmer.

Vi ønsker å lufte om det er interesse for å bestille slike bur pga. frakt og toll kostnader vil det lønne seg å bestille flere sammen, men det er også mulighet for å bestille enkeltvis.

For pris og frakt kontakt vår nettbutikk ansvarlig på
nettbutikken@tamrotter.com

8ef3ea062705f36cecc292709cff53f4-image

For mer info om buret

Årsmøtet 2016


Referat fra NTFs årsmøte 17.Mars 2016

Dato:
17.03.16, klokken 18:00.

Sted:
Gulleråsveien 28 C,
hjemme hos Mari Galåen.

Til stede, totalt 6, to fra styret:
Mari Galåen (nestleder)
Ingerid Øksnevad (Kasserer)
Marit Kvitberg
Nina Sandberg
Camilla Kuhn
Katrine Håkonsen Rønningen

Møteleder: Mari Galåen – Referent: Mari Galåen – Referatet undertegnes av: Ingerid Øksnevad og Mari Galåen

Sak 1: Valg
Forhåndsstemmer ble lagt sammen med stemmene på møtet og resultatet ble:

Leder: Veronika Moen Johansen 12 stemmer
Nestleder: Samantha Søbakken 12 stemmer
Webmaster Merethe Heiland 12 stemmer
Styremedlem 1 med nettbutikk: Marit Kvitberg 8 stemmer/Marit Fosen 5 stemmer
Styremedlem 2: Kristin Bruton 5 stemmer/ Tora Espeseth Kvåle 5 stemmer
Redaktør: Camilla Kuhn 12 stemmer
Sekretær: IwonaOsuch 11 stemmer
Vara: Sara Syvertsen 12 stemmer

Valget viste uavgjort resultat mellom de to Styremedlem 2 kandidatene, og derfor ble stemmene talt over på nytt, og man foretok ny sjekk om kriterier for å kunne stille til valg var oppfylt. En av kandidatene oppfylte ikke kriteriene, og ble utelukket.

Det nye styret er derfor som følger:
Leder – 1 år: Veronika Moen Johansen
Nestleder- 1 år: Samantha Søbakken
Webmaster: – 2 år: Merethe Heiland
Nettbutikk – 1 år: Marit Kvitberg
Styremedlem – 1 år: Kristin Bruton
Redaktør – 2 år: Camilla Kuhn
Sekretær – 1 år: IwonaOsuch
Vara – 1 år: Sara Syvertsen
Kasserer: Ingerid Øksnevad (ble valgt for 2 år på årsmøtet i 2015)

Sak 2: Oppsummering av foreningens arbeid i 2015:

Rottetreff i juni: Fornøyde med oppmøte, stemning, salg og overskudd.
Oslo Pet Show i november: Fornøyde med at vi fikk dette til, men vi diskuterte noen endringer til neste gang. Kommer lenger ned i referatet.

Sak 3: Gjennomgang av regnskap:
Vi gjennomgikk regnskapet, og legger ved de tre dokumentene som viser foreningens regnskap ila 2015, og hvordan vi står idag.
Årsmøteprotokoll for Norsk Tamrotteforening mars 2016 Side 1

Sak 4: Forslag om å gjennomføre årsmøte på forumet:
A: Nytt styre og webmaster undersøker muligheten for å gjennomføre årsmøte på NTFs forum
B: Ønsker ikke årsmøte på nett/forum
Flest stemmer på B med 8 mot 6 stemmer. Det ble vedtatt at styremøter ikke skal foregå på forumet.

Sak 5: Forslag om at alle som blir valgt inn i NTFs styre blir påskjønnet for innsatsen med:
A: Gratis medlemskap.
Ikke vedtatt – 2 for og 7 mot.
B: Mulighet til innkjøp av RM1 og andre artikler fra nettbutikken til innkjøpspris.
Vedtatt – 8 for og 2 mot.
C: Mulighet til innkjøp av RM1 og andre artikler fra nettbutikken til innkjøpspris. Max 4 sekker RM1 per år. Ikke vedtatt – 2 for og 8 mot.
D: Styrets medlemmer skal ikke påskjønnes med materielle goder.
Ikke vedtatt – 1 for og 8 mot.

Emner til diskusjon:

 • Oslo Pet Show: Viktig å være med, vise SVÆRE bur samt gi bort smaksprøver på RM1. Mer informasjon, flere flyers, bannere med info om foreningen og om rottehold. Informere om oppdrettere. Verve medlemmer. Trekke folk til å hjelpe oss, større budsjett for helgen. Plassering er viktig, så rottene slipper trekk. Alle på møtet synes vi skal delta, hvis budsjettet øker.

 • Rottetreffet: Fortsette med treff, vise at rottemiljøet er hyggelig og at rotter er gøy. Fortsette å selge RM1 og nettbutikkartikler der. Vi snakket også om å kanskje få inn foredrag der, er mange som vil lære, og vi ser på forumet og facebook at det er mye av de samme spørsmålene som går igjen.

 • Medlemskort: Må vi ha dem? De er en utgiftspost og brukes egentlig ikke til noe som helst. Dealen vår med Dyresjappa kan brukes med en kode og kortet trengs egentlig ikke.

 • Gnag: Må Gnag trykkes? Kunne vi hørt litt rundt og kartlagt hvor mange som fortsatt vil ha det i papir- form?

 • Hvordan tiltrekke flere medlemmer: INFORMASJON og SYNLIGHET er nøkkelen. Vi bør være synligere på Oslo Pet Show, og fortsette med treff. Vi fikk flere nye medlemmer på treffet. Kanskje vi burde inngå et samarbeid med Agria, slik at vi får logo på nettsiden deres feks. Vi vil også ha større nettbutikk, med flere artikler slik at vi kan trekke mer folk.

 • Avlsveiledningen: Vil gjerne få gått gjennom avlsveiledningen ila 2016, og sjekke om noen punkter bør endres på/myknes opp. Eller bare forklart litt mer på enkelte punkter.
 • Medlemsfordel

  Dyresjappa har butikk i Oslo, men har også nettbutikk! Her er de villig til å ta inn det meste for deg, og som medlem i NTF får du 10% rabatt på alt til gnager når du handler hos dem ved å vise medlemskortet. De har ingen dyr og fokuserer istedenfor på et godt samarbeid med Dyrebeskyttelsen.

  27936_10151321571924101_2121370600_n

  Ikke medlem?

  Verv til valg for 2016

  I begynnelsen av 2016 vil det bli holdt nytt årsmøte der det vil være mulig å stille til valg for å kunne sitte i NTF styret 2016 :)

  Om du er engasjert, og ønsker å være med å styre NTF er du velkommen til å stille til valg.

  Om dette høres interessant ut send en mail til: ntf@tamrotter.com

  For å kunne stille til valg må du være over 18 år, samt ha hatt gyldig medlemskap i NTF de siste 6 månedene før årsmøtet blir arrangert, og ha vært aktiv på forumet i samme periode :)

  Husk å nevne hva dere ønsker å stille som slik at vi vet hvilke kandidater som stiller til de ulike vervene når dette skal annonseres før årsmøtet.

  Det er mulig å søke om dispensasjon om en ikke oppfyller kravene, send en mail til styret med din begrunnelse.

  Verv til valg ved årsmøtet 2016

  Leder – 1 år (fortsettelse av det 2-årige ledervervet)
  Trekker i trådene. Har tegningsrett, disponerer foreningens konto sammen med kasserer.

  Nestleder – 1 år
  Nestleder trekker i trådene når leder ikke er disponibel.

  Webmaster – 2 år
  Webmaster er ansvarlig for vedlikehold av NTFs nettsider, samt å være administrator av NTFs forum. Kjennskap til WordPress og/eller phpbb3 er en fordel, alternativt villighet til å google litt. :)
  Det er greit å kunne litt om databaser og å være fortrolig med c-panelet.
  Webmasteren har også ansvar for backups av NTFs sider og databaser, og oppdateringer av forum.

  Redaktør – 2 år
  Ansvar for å lage medlemsbladet Gnag som skal ut 4 ganger i året og samle inn stoff til dette. Du bør ha god kunnskap om data og kunne jobbe med tekst og bilder. Redaktøren må kunne generere Gnag som et pdf-dokument, lagre forsiden som jpg bilde og generere medlemslister i xlsx. (xlsx er filformatet i nyere utgaver av excel f.o.m. 2007.)
  JPG- bildet av forsiden og PDF skal sendes til webmaster som legger det ut på nettsiden vår.
  Ferdig Gnag som én pdf – med forside inkludert – og medlemsliste i xlsx sendes til trykkeriet.
  Oppløsningen må være i minimum 300dpi.
  Det er viktig at du har kapasitet til å gjøre denne jobben slik at medlemsbladet kommer ut i tide.
  De to siste redaktørene har hatt god hjelp av programmene Indesign og Adobe Pro, men oppgavene kan løses ved hjelp av gratisprogrammer på nett dersom man kan bruke disse.
  Redaktør kan utpeke en viseredaktør om det er behov og ønske om det.

  Sekretær – 1 år
  Ansvar for å svare på mail og sende ut velkomstmailer etter hvert som vi får betalende medlemmer.
  Informasjon om dette får du fortløpende fra kasserer. Du må oppdatere medlemslister og sende informasjon om nye medlemmer til Redaktør slik at Redaktør kan sende ut Gnag fortløpende til nye medlemmer. Gnag sendes i retur til sekretær dersom det er noe galt med adressaten.
  Sekretær må da finne riktig navn og adresse, sende Gnag på nytt, samt oppdatere medlemslisten med riktig navn og adresse.

  Styremedlem m/nettbutikk – 1 år
  Du må ta imot bestilling fra medlemmene og sjekke at disse er medlemmer. Så må du sende de informasjon om priser på det de har bestilt, inkl. porto, samt opplyse kontonr dette skal innbetales på og hva de skal merke betalingen med. Sjekker konto om innbetaling er gjort.
  Når pengene er mottatt på NTFs konto vil nettbutikkansvarlig sende varen. All betaling skal foregå via bank og ikke kontant.
  Du må ha mulighet for å oppbevare et lite lager hjemme hos deg selv.
  Lageret skal være tørt og varene skal kunne stå der uten å bli ødelagte.
  Du er også ansvarlig for, til en hver tid, å ha oversikt over priser på varene (innkjøps- og utsalgspris) og porto ved de forskjellige forsendelsene.

  Styremedlem 2- 1 år
  Styremedlem 2 og alle andre i styret:
  Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.
  Vedtatt på årsmøte 2015: styremedlem og vara jobber for å finne nye kandidater til neste styrevalg.

  Vara – 1 år
  Tre inn ved forfall i styret
  Vedtatt på årsmøte 2015: styremedlem og vara jobber for å finne nye kandidater til neste styrevalg.

  Oslo Petshow 2015

  NTF har mottatt en forespørsel om å delta på Oslo Pet Show i år også, og vi tenker å delta!
  Oslo Pet Show er Norges største kjæledyrmesse, og blir arrangert 14. og 15. november i Lillestrøm. Denne messen er laget for at dyreelskere skal kunne lære om de ulike dyrene av de som kan dette best. Besøkende kan også få nyttig informasjon om hvilke valg man har dersom man ønsker å skaffe seg dyr, samt hva som trengs for å gi det nye familiemedlemmet et sunt og godt liv. Messen er delt opp i to deler, hobby- og kjæledyrtorget og salgstorget.

  Ntf kommer til å holde stand på utstiller/kjæledyr torget, og vi håper at dere også ønsker å være med. :)

  Høres dette interessant ut? Gi en lyd på mail: ntf@tamrotter.com

  Åpningstider:
  Lørdag 14. november 09:00-18:00
  Søndag 15. november 09:00-17:00

  Besøksadresse:
  Norges Varemesse
  Messeveien 8, 2001 Lillestrøm
  http://www.oslopetshow.no/

  Årsmøte 2016

  I begynnelsen av 2016 vil det bli holdt nytt årsmøte der det vil være mulig for NTF sine medlemmer å ta opp saker vedrørende foreningen.

  Har du noe du ønsker å ta opp send en mail til ntf@tamrotter.com

  Mer informasjon angående årsmøtet kommer senere.

  Østlandstreffet 2015

  Østlandstreffet 2015 ble arrangert i en hage på Røa, søndag 7. juni. Selv om det var meldt regn og torden endte treffet opp i strålende sol hele dagen.Vi var ute og grillet, skravlet, viste frem rotter og hadde det veldig hyggelig! Vi endte opp med å bli en god gjeng på nesten 40 mennesker! Fantastisk oppmøte! Da en god del var kommet startet vi med en presentasjons- runde for å bli litt kjent. Etterpå var det grilling, kaker, kaffe og hygge.

  Vi arrangerte også rotte-race, stor suksess for kvikke jenterotter, men ikke like vellykket for mine treige, gamle klumper av noen rottemenn. Røret de skulle løpe i var jo en perfekt soveplass?
  Men til slutt ble det altså kåret en vinner, gratulerer så mye! Vi hadde loddtrekning med masse premier og jeg tror nesten ingen vendte tomhendte hjem. Vi fikk også noen nye medlemmer den dagen.

  Alt i alt var det en trivelig dag hvor man fikk møtt og blitt kjent med mange hyggelige rottefolk og rotter. Må gjentas! Håper på å se dere alle igjen neste år, og håper noen nye ansikter dukker opp også

  -Skrevet av Mari Galåen

  Rottetreff Østlandet 7. juni 2015

  Hei alle rottemennesker!

  Da er vi klare for å annonsere dato og tid for årets rottetreff på Østlandet!
  Her kan du ta med venner, familie, og dine kjære rotter.
  Det vil bli rotteutstilling som alle kan melde seg på, maisspisekonkurranse, grilling (ta med egen mat), kaker, kaffe, sosialt samvær og loddutsalg med flotte premier!
  Hvis du ikke er medlem i NTF så vil konkurranser koste ekstra, men det er selvsagt mulig å melde seg inn på treffet.
  I tillegg håper vi på å få ordnet det slik at medlemmer kan få kjøpe RM1 der, men dette er ikke 100% sikkert enda. Men vi jobber med det :)

  Kommer mer info her etterhvert 😉

  Inngang: 50,-

  Håper på å se så mange som mulig, og at alle tar med grillmat, fint vær og sine flotte rotter :)

  Les mer her: https://www.facebook.com/events/1655129621382988/

  For alle dere som ikke har mulighet til å komme på treffet så åpner vi nå muligheten for å forhåndskjøpe lodd. De koster 10,- stk og premiene er veldig flotte.

  Vi har MASSE hengekøyer, kuber, snacks og mat som skal loddes ut. I tillegg er det reisebur, reiseveske, drikkeflasker, forundringspakker mm. Hovedpremiene er to flunkende nye Jenny Large KD-bur, som Dyrego har sponset oss med. :)

  Ta kontakt med Troya på pm eller send mail ntf@tamrotter.com om dere ønsker lodd.