Rex


Pelsen er krøllet eller bølget, og har færre dekkhår enn normalt. Værhårene er krøllete. Rex er en dominant variant.


Genetisk betegnelse: RE re


Black EyBlack Eyed siamese dumbo rexed siamese dumbo rex
Agouti berkshire husky dumbo rex
Platinum self rex dumbo
Russian blue berkshire dumbo rex
Burmese, rex, dumbo
Agouti berkshire dumbo rex
Black self rex dumbo