Pearl


Lys grå/sølv, blekere innerst mot huden enn i tuppen. Pearl er en non-agouti, dominant variant som kan opptre sammen med mink-varianten. Det antas at to utgaver av pearl-genet er dødelig, det vil si at hvis en rotte arver Pearl fra begge foreldrene vil fosteret dø i livmoren. På grunn av denne mutasjonens letalitet anbefaler ikke NTF avl på Pearl.


Genetisk betegnelse: aa mm PEpe