Referat ekstraordinært årsmøte 28 april 2019

Referat ekstraordinært årsmøte 28.april 2019
Tilstede fra styret; Ingerid Øksnevad, Merethe Heiland, Marit Cecilie Kvitberg, Ann Mari Selje, Katrine Rønningen og Elin Løkken
Tilstede fra foreningsmedlemmer; Ingen

Ordstyrer: Marit C. Kvitberg
Referent: Ann Mari Selje
Signerer referatet: Marit C. Kvitberg og Merethe Heiland

Ntf siste nytt

 Godkjenning fra skatteetaten at vi er forening, derfor ikke skattepliktige
 Nettbutikken m/varelager er solgt til Kristin Bruton
 Kalendere kan fortsatt selges
 Eventuelle loddsalg kan holdes

Nettbutikk ut av foreningen pga lover og regler angående skatt/moms for varesalg. 
Omfanget av dette er en for stor jobb, og vi avsluttet derfor vår nettbutikkpraksis. 
Vi er i dialog med Kristin Bruton og gnagerutstyr om eventuelle rabatter. 

Redaktør og Kasserer fortsetter i sine verv. Det har ikke kommet inn andre kandidater.
Leder har trekt seg, vi har ikke fått inn andre kandidater og styret er da uten leder fram til åsmøtet 2020 da vervet igjen kan tas opp til valg. 
Ann Mari Selje settes i mellomtiden opp som kontaktperson i Brønnøysundregisteret.

Idèmyldring i forhold til medlemsfordeler

 Flere konkurranser
 Nyhetsbrev med informasjon om ting som rører seg i rotteverden
 Sytips, føljetongkonk, bruke gamle GNAG som idébank
 Annonsering av enkelte innlegg  facebook, f.eks treff og konkurranser

Dyr for alle 16 – 18.august – foreningen deltar på messen
Få svar på; Må dem som skal stå på stand betale inngang? Hvor mange får vi eventuelt inn i forhold til stand? Hvor mange trenger vi hver dag? Hvor mange rotter må vi ha? Hvor lenge skal rottene være framme om gangen? 
Kjøpe nye bannere o.l?
Verve rottefolk til å bli med på standen. 
Det settes etter hvert opp eget møte for dem som skal delta på messen. 
Det lages innlegg på styreforumet, senere også medlemsforumet, hvor vi delegerer oppgaver, lager vaktplaner osv. 
Marit er kontaktperson for messen.

Rottetreff; vi ser på løsninger for treff, og har som mål å få gjennomført et i Oslo og et i Bergen.

Hjemmesiden; Webmaster jobber med oppdateringer og mer mobilvennlige løsninger. 
Vi vil få inn mer informasjon rundt styret og rotter på selve hjemmesiden. Mye god informasjon på forumet som vi ønsker å synliggjøre bedre.

Nettbutikkgodtgjørelsen som ble vedtatt på forrige årsmøte, før salget, spesifiseres at gjelder fra 2019, da referatet fra det ordinære årsmøtet ble signert. 

Styremedlemmer skal bruke styreforumet til saker som angår styret, ikke messenger. Dette for å sikre at viktig informasjon ikke forsvinner og at saker oppbevares ryddig og oversiktlig.

Helsefondet har gitt støtte til en akutt sak, hvor en drektig rotte fikk fjernet døde foster.
Rotten fikk hjelp av helsefondet grunnet akuttheten i saken, og at eier ikke visste at rotten var drektig på forhånd av kjøpet. 

Rescuefondet vedtas å heller inngå i helsefondet, vi går gjennom reglene og ser på eventuelle oppdateringer og spesifiseringer av reglene. 

Møtet oppheves