Dumbo


Ørene er plassert lavt på hodet, og er ofte større enn normalt og mer runde enn hos Toppøret. Dumbo er en recessiv variant.


Genetisk betegnelse: du du


Black Eyed siamese dumbo rex
Agouti berkshire husky dumbo rex
Platinum self rex dumbo
Agouti berkshire dumbo rex
Russian blue self dumbo
Fawn hooded dumbo glattpelset.
Russian blue, dumbo
Minkbasert platinum