Årsmøtet 2012

 

Referat fra NTFs årsmøte 28. januar 2012

 

 

 

 

Til stede:
Lisbeth Larm
Marit Fosen
Marlen Wolf
Kenneth Erdal
Heidi Sjursen Konestabo (via skype)

Saksliste:

1) Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av referent

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent uten kommentarer
Kenneth Erdal ble valg til referent

 

2) Referat fra styret

A) Styret gir en oppsummering av styrets arbeid i 2011

Dette året har styret hatt noen klare mål for hva vi ønsket å forbedre.

 1. Nettbutikken
  Vi ønsket at Nettbutikken skulle åpne og fungere tilfredsstillende hele året. Dette har vi klart og Nettbutikken har kun vært stengt noen korte uker da Nettbutikkansvarlig hadde ferie, noe hun selvsagt må få lov til. Vårt hovedfokus her er på kvalitets fôr og bunnstrø.
 2. Gnag
  Et stort mål var å få bladet i rute igjen og med 4 utgivelser i året. Etter noen år med varierende tidspunkt på utgivelsene, og med for få utgivelser i året, har vi nå klart å få dette på plass. Det har kommet ut 4 nummer, der 2 av dem har vært på hele 16 sider.
  Det har også blitt utviklet nye rutiner som har ført til at medlemsliste m.m. oppdateres jevnlig og at blad som er sendt til gammel adresse fortløpende blir sendt til ny og riktig adresse. Vi er avhengig av at dere medlemmer opplyser oss om adresseendring slik at antall feilsendinger minsker. Det har heldigvis ikke vært masse av dette i 2011.
 3. Medlemmer
  Vi ønsket å få medlemstallet i 2011 tilbake over 100 tallet og det har vi også klart. Vi er per dags dato 107 betalende medlemmer og vi håper å kunne øke medlemsmassen til neste år. For å gjøre dette er vi også avhengig av at dere medlemmer hjelper til med å markedsføre NTF.
 4. Facebook
  Norsk Tamrotteforening har fått sin egen facebook side. Denne tror vi kan ha vært med å bidra til å øke medlemsmassen. Meningen med denne var å nå ut til flere rotteeiere og informere de om foreningen, noe vi håper å få til enda bedre i året som kommer. Facebook siden har bl.a. blitt brukt til å informere om kalenderkonkurransen, salg av kalenderen, rottefesten, informasjon om Gnag, årsmøtet og til å svare på spørsmål om hvordan melde seg inn i foreningen…
 5. Kalenderen
  I år har vi fått ut Norsk Tamrotteforenings Rottekalender i god tid før jul og også denne gang har den vært portofritt som en ekstra service til kjøperne. Medlemmene har fått spesialpris som er billigere enn det ikke-medlemmer må betale. Vi rakk også å informere om salg av kalenderen i siste utgaven av Gnag i form av Julegavetipset, noe vi håper vil hjelpe til å øke salget av kalenderen.
 6. Rottefesten
  Årets rottefest ble denne holdt i Oslo, 20. august, i Sagstua på Skullerud. For første gang på flere år hadde NTF en rotteutstilling og fokuset på denne var på gode kjælerotteegenskaper. Som vanlig ble det salg av lodd, kaker, kaffe m.m. og de som møtte opp storkoste seg. Vi hadde også den årlige maisspisekonkurransen som er en hit blant rottene. Vi håper å få til 2 årlige rottefester de kommende årene. Ett på Østlandet og ett på Vestlandet.
 7. Forumet
  Vår flinke webmaster oppdaterer forumet jevnlig og sørger dermed for at vi alltid har nyeste versjon tilgjengelig. Det har vært noen utfordringer i form av spambotter. Men ved å endre kontrollspørsmål for de som registrerer seg som brukere av forumet, har dette så å si blitt eliminert.

Årsberetning fra styret ble enstemmig godkjent.

 

B) Gjennomgang av regnskapet og budsjett.

Regnskapet
Inntektene fra medlemmene er på kr. 11 150.
Nettbutikken gikk med overskudd på kr. 8 156, og varelageret pr. 01.01.12. er på kr. 1 122,50.
Kostnadene på 5 utgaver av Gnag kom på kr. 18 033,82.
Helsefonnet pr. 01.01.12 er på 4 159.
Rottefesten gikk med overskudd på 1 175.
Kalendersalget 2011 gikk med overskudd på kr. 2 134, og 2012 foreløpig et underskudd på kr. 43,75.
Domene til NTF koster 885 pr. år

Budsjett
Medlemsinntekt er budsjettert til kr. 10 000 (100 medlemmer)
Nettbutikken budsjettert overskudd på 5000
Gnag med et underskudd på 12 000
Kalender overskudd på 1000
Annet inneholder øvrige poster og er budsjetter med overskudd på 2000.

Budsjett og regnskap som fremlagt er godkjent enstemmig

 

3) Innkomne saker (se nærmere presentasjon under)

Avlsveiledning
Dette ble vedtatt med 20 stemmer for og 8 mot.

B) Gnag
Dette er vedtatt med 19 stemmer for og 9 mot.

C) Vedtektsendringer
3C1 -Dette er vedtatt med 21 stemmer for og 5 mot.
3C2 -Dette er ikke vedtatt med 13 for og 14 mot.
3C3 -Dette er ikke vedtatt med 6 for og 19 mot.
3C4 -Dette er vedtatt med 13 for og 11 mot.
3C5-Dette er vedtatt med 20 for og 8 mot.

D) Forumendringer
3D1- Dette er vedtatt med 24 for og 4 mot.
3D2- Vedtatt med 15 for og 13 mot.
3D3- Vedtatt med 17 for og 11 mot.
3D4- Ikke vedtatt med 9 for og 17 mot.
3D5- Ikke vedtatt med 10 for og 16 mot.
3D6- Ikke vedtatt med 10 for og 16 mot.

E) Telefontid
Ikke vedtatt med 7 for og 20 mot.

F) Helsefondet
Vedtatt med 26 for og 2 mot.

 

4) Valg

Kandidater:
Webmaster – 2 år: Mari Lægreid (Renya)
Valgt med 28 stemmer
Redaktør – 2 år: Tora Espeseth Kvaale (torasrotter), Kenneth Erdal (keerdal)
Kenneth Erdal er valgt med 15 mot 12 stemmer.
Nestleder – 1 år: Marlen Wollf (wollf), Marit Fosen (Marit Fosen),
Marit Fosen er valgt med 17 mot 11
.
Sekretær – 1 år: Tonje Lenore Reitan (Tonje Lenore)
Valgt med 21 stemmer.
Styremedlem 1 – 1 år: Audrun Gagnat (Tantepose)
Valgt med 25 stemmer mot 2.
Styremedlem 2, nettbutikk – 1 år: Stine Jacobsen (Skaubytrollet)
Valgt med 28 stemmer
Valgkommitè – 3 år: – Stine Hofstad Thronæs (Stine)
Valgt med 27 stemmer.
Vara: Marlen Wollf og Tora Espeseth Kvaale ble spurt om å være vara.

 

5) Eventuelt
Ingen emner under eventuelt.

 

Nærmere presentasjon av innkomne saker:

3. A) Avlsveiledning:

Forslag til endring av §4 i avlsveiledningen:
NTF anbefaler ikke avl på longhair, hårløse eller haleløse rotter, og heller ikke på rotter som sammen kan produsere Black Eyed White, da undersøkelser har vist at det ofte oppstår fysiologiske problemer hos disse variantene, som ikke er ønskelig i et normalt rottehold.

Hvorfor:
Med hårløse rotter menes rotter som har mutasjonene Hairless eller Fuzz. Hårløse rotter og longhair-rotter har en medfødt defekt som gjør hunnrottene til “dårlige mødre”: De mangler ofte dievorter og produserer lite eller ikke noe melk , longhair også fordi den er utsatt for mastitt. Hårløse har (fjernes: og) ofte (fjernes: har) fødselsproblemer.
(resten av forklaringen er ikke endret.)

Grunnen er at mutasjoner med lik arvegang og like ulemper skal vurderes likt. Konsekvensen av mastitt og manglende dievorter er dessverre at hele rottekull risikerer å sulte ihjel hvis man ikke har en annen melkeproduserende hunrotte som kan hjelpe til. Dessuten er mastitt – jurbetennelse – en smertefull tilstand for hunnene. Både fordi uplanlagte svangerskap er svært vanlig i rottemiljøet, fordi vi må regne med at eierene ikke kjenner til problemene med longhair, og fordi en longhair rotte vil gi arveanlegget for defekte dievorter videre til alle ungene mener jeg at den hører hjemme på samme liste som hårløse rotter.

3. B) Gnag:

Forslag om at Gnag skal gis ut elektronisk.

I praksis ville det fungert slik:
Når man blir betalende medlem, vil man få muligheten til å velge om man ønsker å motta Gnag elektronisk via e-post eller i papirformat. Hvis man ønsker å motta Gnag elektronisk vil man få hele bladet i farger tilsendt på mail. Hvis man ønsker å motta Gnag i papirformat vil man motta det på samme måte som det er i dag, med farger på fremside men ikke i selve bladet.
Dette vil gi NTF muligheten til å gjøre Gnag til et mer fargerikt og innholdsrikt blad. Det er også en smart løsning både økonomisk sett og ikke minst for miljøet! De fleste aviser som man kan få i papirformat i dag er også å få elektronisk. Hvorfor skal ikke Gnag følge med på trenden.

3. C) Vedtektsendringer:
Forslag til endring av § 4 punkt 7.

1. Saker som skal stemmes over på årsmøtet må være fremmet minimum 21 dager før møtet. Sakslisten legges ut på NTFs forum minimum 14 dager før møtet. Det er anledning til å forhåndsstemme per e-post eller brev til styret. Stemmen må være mottatt 2 dager før møtet.
Gjenomføring av årsmøtet med tidsfrister som oppført her bidrar til en ryddig og bearbeidet prosess frem mot årsmøtedagen

2. Forslag til endring av § 5 punkt 5.
5) Styret (inklusive leder) skal bestå av minst 5 medlemmer, som alle må være myndige, fast bosatt i Norge, og ha hatt gyldig medlemskap i NTF i tillegg til å ha vært aktiv på forumet i minst 6 måneder. Styret velges på årsmøtet.

3. Forslag til endring av § 5 ved å tilføye et nytt punkt 6.
6) To personer i samme husstand kan ikke stille til styreposisjon samme år, fordi det vil da påvirke stemmene deres i saker hvor det er viktig å være upartisk og objektiv.

4. Forslag til endring av § 5 ved å tilføye et nytt punkt 7.
7) En brukerkonto som sitter i styret kan ikke disponeres av mer enn 1 person, fordi det vil da påvirke stemmene deres i saker hvor det viktig å være upartisk og objektiv.

5. Forslag til endring av § 5 ved å tilføye et nytt punkt 8.
8) De styremedlemmene som har hatt en lav eller fraværende aktivitet i forrige år, bør ikke stille til gjenvalg, eventuelt fristille sine verv. Hvis man ikke har skrevet noen innlegg på styreforumet de siste 3mnd anses dette som lav eller fraværende aktivitet

3. D) Forumendringer.

1. Forslag om direkte linking til innmeldingsskjema godt synlig på forumet.
Det kunne kanskje være greit å linke direkte til meldemskjemaet fra en synlig plass på forumet, istedenfor at man må klikke seg videre til NTFs nettside for å finne frem.

2. Forslag om å få inn en “liker” knapp.

3. Forslag om egen Moderator profil.
Dette for å gjøre skillet mellom moderator og privatperson tydeligere for medlemmene for at medlemmene ikke skal bli sint på moderatoren eller føle at moderatoren var urettferdig eller partisk.

4. øyeblikkelig tilgang til forum ved innmelding.
Hva med å gi folk tilgang til medlemsforumet med en gang de melder seg inn? Så kan man heller fjerne tilgangen hvis betaling uteblir. Tror uansett ikke det er så mange som vil spekulere i å snylte til seg midlertidig gratis tilgang på medlemsforumet. Man kunne f.eks gi nye medlemmer en frist for innbetaling. Dette kunne det i så fall informeres om her: http://www.tamrotter.com/omntf/ntf_medlemsfordeler.php

5. Flere ansvarsområder per person.
Det må være mulig å kunne gi èn person ansvaret for flere ting, enn at det skal spres over mange personer, siden det er dette som ofte tar tid.

6. Forslag om å legge ut regnskapet med utfyllende info på forumet.

3. E) Telefontid.

Forslag om en tlf til ntf med fast tlf tid for de som vil bli medlem og ikke er datakyndige eller har spørsmål ang ting?
Er så mange i butikken som ikke kan data helt enda, men kunne tenkt seg å bli medlem for gnag og nettbutikkens del.

3. F) Helsefondet.

Forslag til årsmøtet ad Helsefondet.
Slik helsefondet fungerer i dag kommer det sjelden medlemsmassen til gode. Resultatene fra innsendte prøver, og begrunnelsene for å sende inn prøver for helsefondets regning gjøres ikke kjent! Jeg fremmer forslag om at
* begrunnelser for avslag/innvilgelse
* resultater
skal offentliggjøres for medlemmene i NFT minst 1 g pr. år, og at tidligere resultater (begrunnelsene eksisterer kanskje ikke lenger) skal gjøres tilgjengelige for medlemmene.

regnskap2011total