Oddeye


Øynene har ulik farge, f.eks. et rosa og et ruby øye, eller rosa og svart. Oddeye kan opptre sammen med de fleste farger, men er mest vanlig hvor det i forveien er flere dilutions, eller med American berkshire.


Genetisk betegnelse: ukjent


Oddeye
Oddeye. Pale burmese berkshire med blaze og headspot.