Referat årsmøte 2023

Dato: 28.01.23
Sted: Facebook – rom Tilstede: 8 personer Referent: AM
Gjennomgang av regnskap
Se vedlegg A. (Kommer)


Evaluering av avlsveiledningen

 • Ut fra evalueringen var styret enig i at denne blir stående som den er, ny evaluering i november23. Se vedlegg B. for referat fra evalueringen.
  Saker i fokus for 2023
 • Mentorordningen – hvordan gjennomføre dette videre
  Det er få mentorer og i stedet for 1-1 mentor vil oppdrettsgruppen brukes meir slik at
  man kan dele mer på å veilede osv.
 • Oppdrett, hvordan følge opp bedre
  Styret må bli bedre på å etterspør rapporter. Vi ser til naboland og ser på praksis der,
  få inspo fra andre foreninger og lage noe som passer for oss.
 • Øyedråper, foreningen har fått bekymringsmelding ang. Spersadex og vil se nærmere på dette.
  Innkomne saker
  deles.
  1 – Som innledning til avlsveiledningen, eventuelt som en del av avlsveiledningen, burde det
  være et vilkår at en oppdretter som står registrert i NTF har et “gjennomsiktig” oppdrett.
  Med dette menes at en oppdretter alltid åpent og lett tilgjengelig deler grunnleggende
  informasjon om foreldredyrene til kull/planlagte kull som:
 • fødselsdato på mor og far, og
 • om de har stamtavle (link/bildefil) eller ikke.
  Fortrinnsvis burde også vesentlig og kjent helse- og adferdsinformasjon i nærmeste slekt
  Alternativt kunne dette blitt tatt inn som en del av betingelser for å stå på oppdretterlista,
  og ikke som en del av avlsveiledningen.
  a) dette bør inn i avlsveiledningen
  b) dette bør være et konkret krav til oppdrettere

Verv til valg:
Leder 2 år
a) Ann Mari Selje
Nestleder 1 år, forts. 2-årig verv.
a) Ann Kjersti Frydendal
Kasserer 2 år
a) Marie Ulfstein
Styremedlem 1
a) Maiken Rønningen
Styremedlem 2
a) Erica Slaatbraaten
Eventuelt

 • Forslag om å ha stands på kjøpesenter/dyrebutikk
 • Forslag om ulike digitale treff, f.eks for oppdrettere, medlemmer osv
 • Diskusjon om å registrere dyr i felles system, da ha en registrator i styret som har
  denne oppgaven spesifikt og får info fra oppdrettere. Søkbar database.