Siamese


Beige rotte med fargede “points” på snute, halerot, ører og føtter. Fargen kan gjerne strekke seg over øynene og opp på ryggen bak. Halen er mørk. Fargen på pointsene bestemmes av rottens fargevariant, de mørke fargene gir mørke points, mens de lyse fargene gir lyse points. Øyenfarge rød/pink med tynn blå ring rundt eller svarte. De svarte øynene nedarves for seg og du kan få kull med begge deler, men en rødøyet siamese vil aldri kunne gi et svartøyet avkom. Siamese er en recessiv variant som følger albino, og kalles Himalaya i heterozygot variant.


Genetisk betegnelser:
Rødøyet: chch
Svartøyet:Be chch