Årsmøtet 2004

Referat fra årsmøte i Norsk Tamrotteforening, lørdag 26. juli 2004

 

Til stede: Henrik Olavesen, Heidi Sjursen, Jorunn Hooi, Kari Mette Jakola, Therese Romuld Thoresen, Shelly Tregay, Stine Jacobsen, Davina Schmitt, Anita Sjølie og Annette Nordheim.

1. Innkalling og dagsorden godkjennes. Heidi Sjursen velges som møteleder og Annette Nordheim som referent.

2. Referat fra Styret. Heidi Sjursen la frem årsberetning fra styret, kasserer Jorunn Hooi gjorde rede for regnskapet og Annette Nordheim for GNAG.

3. Anita Sjølie la frem referat fra Avlsrådet.

4. Innkomne saker:
a. Økning av medlemsavgift: NTF vedtok å øke medlemsavgiften til 100 kr. årlig med umiddelbar virkning.
b. Godtgjørelse til Håkon: Styret vedtok å betale tekniker-Håkon 500 kr. for utførte tjenester, så snart Send-knappen på NTFs nettsider fungerer.
c. Forlengelse av periode for verv: Leder og kasserer vil fra nå av bli valgt for to år av gangen. Til neste år vil vi se på om vi vil velge nestleder for to år også.
d. Begrensninger for valg av styremedlemmer: Det ble vedtatt at for å kunne sitte i NTFs styre, må man ha fylt 18 år, og ha vært betalende medlem av NTF i minst 6 måneder.

5. Valg av styremedlemmer:
Følgende personer ble valgt inn i styret:
Leder: Heidi Sjursen
Nestleder: Anita Sjølie
Sekretær: Kristin Midtlyng Lervik
Kasserer: Ragnhild Marie Ødegård
Styremedlem: Stine Jacobsen
GNAG-redaktør Annette Nordheim og vevkjerring Jorunn Hooi ble valgt inn for to år i 2003, og var ikke på valg.

6. Eventuelt:
Annette ønsket seg et sidekart eller site map for NTFs nettsider, og sender eksempel på et slikt til Jorunn.
Rottefest – Therese sjekker om vi kan ha det på Bjølsen Kolonihager, helgen 21. /22. august foreløpig forslag.