Utskrifter

Her kan du laste ned diverse informasjonsskriv laget av NTF. Del gjerne ut i dyrebutikker, hos dyrleger, og ellers hvor du måtte treffe på andre rotteinteresserte! Alle filene er i pdf-format.

Smerter hos rotter.
Alt du trenger å vite om smertetegn og smertebehandling hos rotter.

Alt om lus, midd og lopper hos rotter
Alt du trenger å vite om lus, midd og lopper på rotter. Ta gjerne med ei utskrift til dyrlegen.

Diarre hos rotter
Informasjonsskriv om diarre og behandling hos rotter.

Midler mot infeksjon
Oversikt til rotteeiere og veterinærer over hvilke anbitiotika og kjemoterapeutika som er aktuelle til hjemmebruk.

NTFs informasjonsfolder
Generell informasjon om NTF og om rottehold.

Informasjon om SDA-virus
En folder som du kan levere til dyrleger og dyrebutikker. Vi oppfordrer alle til å spre denne informasjonen så godt som mulig!

Informasjon til de som ønsker seg rotter.
En folder som du kan levere til dyrleger, dyrebutikker og lignende steder. Vi oppfordrer alle til å spre denne informasjonen så godt som mulig!