Årsmøtet 2011

Referat fra årsmøtet i NTF, 22. januar 2011
 

Referat fra årsmøtet til NTF, 22. januar 2011

Tilstede: Heidi Sjursen Konestabo, Stine H. Thronæs, Stine Jacobsen, Atina Sjølie og Frøydis Sveen. Lisbeth Larm, Eva Lill Skålevik, Elisabeth Giske, Mari Lægreid, Kenneth Erdal og Radney Thomsen var med via skype.

1. Godkjenning av dagsorden og valg av referent
Godkjent. Heidi Konestabo og Anita Sjølie ble valgt som ordstyrere og Stine H. Thronæs som referent.

2. Referat fra styret

2 A) årsberetning for 2010
årsberetningen ble lagt fram av leder Lisbeth Larm.

Styret har tatt tak i en del ting og en del av dette har vært godt synlig for medlemmene i løpet av 2010.

– Forumet har blitt oppgradert.
Det har kommet et nytt medlemsforum for fødselsdager, Ballongdyr, og medlemmenes oppslagstavle har skiftet navn til Oppslagstavla. For å kunne se medlemsforumene må man nå være innlogget da disse er i en egen kategori.
Det har blitt åpnet et eget rottekullforum med flere underforum. Her kan man annonsere planlagte parringer, selge rotter, samt følge utviklingen til de forskjellige kullene. Den gamle rottekulldelen ligger der også i lesbar versjon, slik at man skal kunne søke frem informasjon om tidligere kull.

– Det har foregått et skifte av webmaster. I den forbindelse har det også foregått en endring på selve nettsiden. Det har kommet en egen nyhetsside som oppdateres jevnlig.
NTF har laget en egen burkalkulator som er litt “strengere” enn de andre tilgjengelige burkalkulatorene som finnes.
Rottevariantene har blitt oppdatert, samt at er opprettet sammenligning av varianter.
Forsidebildene på nettsiden består til en hver tid av bildene i kalenderkonkurransen som rulleres jevnlig.
Det har også blitt laget en ny oppdatert versjon av NTF sin folder som ligger tilgjengelig for medlemmene på internett. Denne kan skrives ut og legges i dyrebutikker, dyreklinikker…

– Kalenderkonkurransen har gått sin gang og for første gang på noen år, kom NTFs Rottekalender ut før jul. Den kom litt sent, så vi satser på å gjøre det enda bedre til neste år.

– Rottefesten ble holdt i Bergen, 23. oktober, i lokalene til Stend Dyreklinikk i Fana. Veterinær Thomas øyo var gjest og holdt et foredrag om rotter og snakking vs. sykdommer. Medlemmer kom langveis fra. Bl.a. var Trondheim og Elverum representert. Det var private stands hvor man kunne kjøpe hjemmesydde hengekøyer, fôr, strø m.m. Det var også konkurranser, utlodning og salg av kaker, brus, kaffe m.m. Det ble et lite overskudd som gikk til helsefondet.

– Nettbutikken begynte bra, men pga. flere omstendigheter ble den stengt i løpet av året. Vi starter med friskt mot i 2011, med fokus på strø og fôr, og satser på at dette vil fungere bra.

– Gnag har kun kommet ut 3 ganger, men til gjengjeld har utgavene vært litt større enn vanlig, spesielt julenummeret som hadde noen ekstra sider. Vi satser på å få Gnag i rute igjen med 4 utgaver årlig i 2011.

– Antall medlemmer i NTF i slutten av året var 79 stk.

2. B) Gjennomgang av regnskap
Regnskapet ble lagt frem av kasserer Heidi Konestabo. Kopi av regnskapet med kommentarer kan fås tilsendt ved henvendelse til NTF. Regnskap for 2010 og budsjett for 2011 ble godkjent med tilleggskommentarer.

Tilleggskommentarer:
Da prisen for obduksjon har gått kraftig opp, trenger vi mer penger til helsefondet. I 2010 var det stor interesse for obduksjoner og derfor ble nesten alle pengene brukt opp.

På grunn av et lavere medlemsantall og dermed mindre inntekter på kontingenter, at nettbutikken skylder NTF penger og ikke har hatt noe særlig overskudd i 2010, og at utgifter i forbindelse med GNAG har økt, måtte budsjettet balanseres med inntekter på 8400 kr under “annet”. Kasserer ba om innspill for å øke inntektene i 2011 før et så stor beløp kunne godkjennes under “annet” på budsjettet.

Forslag til økte inntekter var bl.a. Tiltak for å få vervet flere medlemmer, selge/utlodde rottetegninger, forslag til lavere portopriser og trykking av GNAG, undersøke om vi kan få grastotandel fra norsk tipping, og å og ha 2 rottefester (en i Oslo og en i Bergen). I tillegg ble det presisert at inntekter på kalendersalg forventes å økes siden ikke alle kalenderene er solgt, og at nettbutikken skal startes opp igjen med nye rutiner i 2011.

3. Innkomne saker

3. A) Gnag:
Det bør være minst 2 personer i Gnag redaksjonen. En redaktør og en viseredaktør. Viseredaktør trenger ikke nødvendigvis være med i styret. Tanken bak dette er at om redaktøren ikke har mulighet å få satt sammen bladet til tidsfristen skal viseredaktør steppe inn og overta. Helst burde begge to samarbeide tett om å få ut bladet i tide og at det inneholder mest mulig interessant stoff for leserne. Dette vil kunne gjøre jobben mye enklere, og gi rom for mer kreativitet og nye løsninger i bladet.

– Saken er vedtatt, med 16 stemmer for og 5 stemmer imot.
Kommentar: Det er vedtatt at det bør være 2 personer I Gnag redaksjonen, ikke at det skal være det.

3. B) Forumregler:

Det ikke er tillatt å “låne” ut profilen sin til andre. Profilen skal kun brukes av den som har opprettet den. Dette er særdeles viktig når det gjelder medlemmer i styret. Oppdages noe slikt vil vedkommende kunne bli ekskludert fra styret.
Vanlige regler gjelder for andre medlemmer av forumet.

– Saken er vedtatt, med 18 stemmer for og 1 imot.

3. C) Avlsveiledning:
Forslag til endring(understreket) av §4 i avlsveiledningen
4) NTF anbefaler ikke avl på hårløse eller haleløse rotter, og heller ikke på rotter som sammen kan produsere Black Eyed White, da undersøkelser har vist at det ofte oppstår fysiologiske problemer hos disse variantene, som ikke er ønskelig i et normalt rottehold.

Hvorfor:
Med hårløse rotter menes rotter som har mutasjonene Hairless eller Fuzz. Hårløse rotter har en medfødt defekt som gjør hunnrottene til “dårlige mødre”: De produserer lite eller ikke noe melk, mangler ofte dievorter, og ofte har fødselsproblemer. Avl på haleløse rotter er en svekkelse av rygghvirvlenes nerver, skjelett og muskulatur, og det oppstår gjerne ryggproblemer hos rotta. De får problemer med balansen, blæreproblemer (inkontinens) og i noen tilfeller kan de også få problemer med å gå. I tillegg fungerer halen som en varmeregulator. Både haleløse og hårløse rotter har dermed dårligere evne til å regulere kroppstemperaturen.
Med Black Eyed White menes bare rotter som har hvit kropp og sorte/mørke øyne grunnet en defekt i pigmentcellefordelingen, ikke hvit kropp og sorte/mørke øyne grunnet feil i pigmentproduksjon. Pigmentcellefordelingen henger sammen med fordeling av andre vesentlige celler i kroppen, slik som nerveceller i ørene og hjerenen. BEW rotter har økt forekomst av epilepsi, og økt sjanse for døvhet/nedsatt hørsel. BEW produseres ved å parre en rotte med dominant blaze/headspot med en rotte som har mindre farge på kroppen enn en standard hooded, eller med rotte med minst en hoodedallele som gir mindre farge enn hooded. En rotte med dominant blaze/headspot, eller med blaze/headspot av ukjent opprinnelse, eller som kan ha skjult dominant blaze/headspot bør altså bare parres med en self, irish, berkshire med jevn mageflekk eller hooded med heltrukken ryggstripe.

– Saken er vedtatt, med 19 stemmer for og ingen imot.

4. Valg

De som stilte til valg var:

Leder: Lisbeth Larm, 22 stemmer
Kasserer: Heidi Sjursen Konestabo, 22 stemmer
Nestleder: Atina Sjølie, 22 stemmer
Sekretær: Stine Hofstad Thronæs, 20 stemmer. Marlen Wollf , 3 stemmer.
Styremedlem 1: Radney Thomsen, 20 stemmer. Anikke Stalsberg, 3 stemmer
Styremedlem 2 (nettbutikk): Stine Jacobsen, 22 stemmer
Vara: Audrun Gagnat, 21 stemmer. Stine Hofstad Thronæs, 1 stemme

Nytt styre for 2011 er da:

Leder: Lisbeth Larm
Kasserer: Heidi Sjursen Konestabo
Nestleder: Atina Sjølie
Sekretær: Stine Hofstad Thronæs
Styremedlem 1: Radney Thomsen
Styremedlem 2 (nettbutikk): Stine Jacobsen
Redaktør: Ida Eldevik
Vara: Audrun Gagnat

Ingvild Sveen ble valgt til valgkomite, i tillegg kom det inn forslag om Karin Engebretsen og Inger Hohler. Styret kontakter disse.

Kommentar: Grunnen til at summen av stemmene er forskjell på de forskjellige vervene er at det var noen som ikke stemte på kandidater til alle vervene.

 

regnskap2010total