Årsmøtet 2016


Referat fra NTFs årsmøte 17.Mars 2016

Dato:
17.03.16, klokken 18:00.

Sted:
hjemme hos Mari Galåen.

Til stede, totalt 6, to fra styret:
Mari Galåen (nestleder)
Ingerid Øksnevad (Kasserer)
Marit Kvitberg
Nina Sandberg
Camilla Kuhn
Katrine Håkonsen Rønningen

Møteleder: Mari Galåen – Referent: Mari Galåen – Referatet undertegnes av: Ingerid Øksnevad og Mari Galåen

Sak 1: Valg
Forhåndsstemmer ble lagt sammen med stemmene på møtet og resultatet ble:

Leder: Veronika Moen Johansen 12 stemmer
Nestleder: Samantha Søbakken 12 stemmer
Webmaster Merethe Heiland 12 stemmer
Styremedlem 1 med nettbutikk: Marit Kvitberg 8 stemmer/Marit Fosen 5 stemmer
Styremedlem 2: Kristin Bruton 5 stemmer/ Tora Espeseth Kvåle 5 stemmer
Redaktør: Camilla Kuhn 12 stemmer
Sekretær: IwonaOsuch 11 stemmer
Vara: Sara Syvertsen 12 stemmer

Valget viste uavgjort resultat mellom de to Styremedlem 2 kandidatene, og derfor ble stemmene talt over på nytt, og man foretok ny sjekk om kriterier for å kunne stille til valg var oppfylt. En av kandidatene oppfylte ikke kriteriene, og ble utelukket.

Det nye styret er derfor som følger:
Leder – 1 år: Veronika Moen Johansen
Nestleder- 1 år: Samantha Søbakken
Webmaster: – 2 år: Merethe Heiland
Nettbutikk – 1 år: Marit Kvitberg
Styremedlem – 1 år: Kristin Bruton
Redaktør – 2 år: Camilla Kuhn
Sekretær – 1 år: IwonaOsuch
Vara – 1 år: Sara Syvertsen
Kasserer: Ingerid Øksnevad (ble valgt for 2 år på årsmøtet i 2015)

Sak 2: Oppsummering av foreningens arbeid i 2015:

Rottetreff i juni: Fornøyde med oppmøte, stemning, salg og overskudd.
Oslo Pet Show i november: Fornøyde med at vi fikk dette til, men vi diskuterte noen endringer til neste gang. Kommer lenger ned i referatet.

Sak 3: Gjennomgang av regnskap:
Vi gjennomgikk regnskapet, og legger ved de tre dokumentene som viser foreningens regnskap ila 2015, og hvordan vi står idag.
Årsmøteprotokoll for Norsk Tamrotteforening mars 2016 Side 1

Sak 4: Forslag om å gjennomføre årsmøte på forumet:
A: Nytt styre og webmaster undersøker muligheten for å gjennomføre årsmøte på NTFs forum
B: Ønsker ikke årsmøte på nett/forum
Flest stemmer på B med 8 mot 6 stemmer. Det ble vedtatt at styremøter ikke skal foregå på forumet.

Sak 5: Forslag om at alle som blir valgt inn i NTFs styre blir påskjønnet for innsatsen med:
A: Gratis medlemskap.
Ikke vedtatt – 2 for og 7 mot.
B: Mulighet til innkjøp av RM1 og andre artikler fra nettbutikken til innkjøpspris.
Vedtatt – 8 for og 2 mot.
C: Mulighet til innkjøp av RM1 og andre artikler fra nettbutikken til innkjøpspris. Max 4 sekker RM1 per år. Ikke vedtatt – 2 for og 8 mot.
D: Styrets medlemmer skal ikke påskjønnes med materielle goder.
Ikke vedtatt – 1 for og 8 mot.

Emner til diskusjon:

 • Oslo Pet Show: Viktig å være med, vise SVÆRE bur samt gi bort smaksprøver på RM1. Mer informasjon, flere flyers, bannere med info om foreningen og om rottehold. Informere om oppdrettere. Verve medlemmer. Trekke folk til å hjelpe oss, større budsjett for helgen. Plassering er viktig, så rottene slipper trekk. Alle på møtet synes vi skal delta, hvis budsjettet øker.

   

 • Rottetreffet: Fortsette med treff, vise at rottemiljøet er hyggelig og at rotter er gøy. Fortsette å selge RM1 og nettbutikkartikler der. Vi snakket også om å kanskje få inn foredrag der, er mange som vil lære, og vi ser på forumet og facebook at det er mye av de samme spørsmålene som går igjen.

   

 • Medlemskort: Må vi ha dem? De er en utgiftspost og brukes egentlig ikke til noe som helst. Dealen vår med Dyresjappa kan brukes med en kode og kortet trengs egentlig ikke.

   

 • Gnag: Må Gnag trykkes? Kunne vi hørt litt rundt og kartlagt hvor mange som fortsatt vil ha det i papir- form?

   

 • Hvordan tiltrekke flere medlemmer: INFORMASJON og SYNLIGHET er nøkkelen. Vi bør være synligere på Oslo Pet Show, og fortsette med treff. Vi fikk flere nye medlemmer på treffet. Kanskje vi burde inngå et samarbeid med Agria, slik at vi får logo på nettsiden deres feks. Vi vil også ha større nettbutikk, med flere artikler slik at vi kan trekke mer folk.

   

 • Avlsveiledningen: Vil gjerne få gått gjennom avlsveiledningen ila 2016, og sjekke om noen punkter bør endres på/myknes opp. Eller bare forklart litt mer på enkelte punkter.