Årsmøtet 2015

Referat fra NTFs årsmøte 12.februar 2015.

Til stede:
Malen Wollf
Mari Galåen
Britt Karin Furulund

Lørdag 14. 02. 2015, kl. 13.00

Saksliste

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent, ordstyrer, tellekorps, samt noen til å undertegne referat.
Ordstyrer: Marlen Wollf
Tellekorps: Marlen Wollf teller stemmer på møtet.
Mari Lægreid teller forhåndsstemmer.

2) Referat fra styret
A) Styret gir en oppsummering av styrets arbeid i 2014.
B) Gjennomgang av regnskapet. Regnskapet ble godkjent med ønske om å legge inn budsjett for messe.

3) Innkomne saker 
A) Forslag om å gi dispensasjon fra regelen om at leder velges for en 2 års periode for Marlen Wollf som stiller til valg som leder for 1 år. Dette ble vedtatt med 8 stemmer for.
B) Forslag om å åpne Medlemsforum-delen av forumet for alle. Dette ble ikke vedtatt med 2 stemmer for og 6 imot.
C) Forslag om avvikling av valgkomite Alternativ
3C (Styremedlem og vara jobber for å finne nye kandidater) ble vedtatt med 5 stemmer for. Alternativ 3A fikk 2 for. 1 stemme imot.
D) Forslag om at medlemmer i styret ikke sitter som moderator i andre grupper på f.eks Facebook. 
Dette ble vedtatt med 6 stemmer for. En stemte imot. En blank stemme.
E) Forslag om at NTF bruker egne midler til å sende noen som evt. kan ha oppdretter kurs, treff, messe ol. Dette ble vedtatt med 5 stemmer for.
F) Forslag om kursing gjennom NTF.Dette ble vedtatt med 8 stemmer for.

4) Valg:
Her var det kun en kandidat til hvert verv, og alle ble valgt.

Leder – 1 år: Marlen Wollf
Nestleder – 1 år: Mari Galåen
Kasserer – 2 år: Ingerid Øksenvad
Sekretær – 1 år: Iwona Osuch
Styremedlem 1- med nettbutikk – 1 år: Marit Fosen
Styremedlem 2- 1 år : Britt Karin Furulund
Vara – 1 år: Anniken H. Haga 

Diskusjon:
WillyWonka tilbyr seg å fortsette å hjelpe til om det trengs med f.eks maler ol.- En Facebook ansvarlig for vår side trengs – Vi må lage maler til treff (budsjett, utstilling, priser, og dagsplan) Er ønske om mer info om appen, litt how to do it. mer annonsering om at den finnes og at det er lettere å laste opp bilder fra mobil. Diskusjon om bruk av helsefondets midler. Ønske om å fortsette med messe, bedre planlegging – Oppdatere oppdretter siden, og tydeliggjøre denne mer- Aktivitet på forum, styret prioriterer dette og er flinkere til å linke inn på link til NTF hvor svaret står og ikke bare tamrotter.com- At vi i styret er flinke til å støte hverandre om det kommer motgang eller om noen trenger hjelp