Blue agouti


Blågrå pels med brune bånd på hvert hårstrå. Det er stor variasjon i intensiteten på de blå fargene, og noen har lysere underside enn over ryggen. Øynene er svarte eller mørk ruby. Blue agouti er en recessiv variant.


Genetisk betegnelse: AA dd og Aa dd