Mink


Mellombrun jevn farge fra rot til tupp, både på over- og undersiden av rotta. Øynene er svarte. Mink er non-agoutivarianten av Cinnamon, og er recessiv.


Genetisk betegnelse: aa mm