Styret 2023

LEDER,
Ann Mari
(Vestland)

Medlem av styret siden 2017, først som sekretær og nå leder. Ønsker å jobbe for en forening som kan samle tamrotteinteresserte og gi god, kunnskapsbasert, informasjon om tamrotter og deres behov.
KASSERER,
Marie
(Viken)

Medlem av styret først nå, men har vært medlem av NTF siden 2020. Jeg ønsker å bidra til et større rottemiljø hvor vi kan fokusere på deling av informasjon om rotter, og fremme rotters helse og kunnskap om behov. Driver Peculiar rat´s oppdrett.
STYREMEDLEM
Maiken
(Ørje)

Kommer mer info.
WEBMASTER,
Merethe
(Telemark)

Medlem av styret siden 2016, men har vært med i NTF siden 2013. Vil gjøre en jobb for å fremme riktig informasjon om rotter og rottehold. Samt skape et inkluderende miljø for andre med sammen lidenskap.


STYREMEDLEM
Erica
(Halden)

Medlem av Styret nå og medlem i NTF 2022.
Jeg vill hjelpe til og gjøre en forandring til det bedre for Rotter og rotte interresert i Norge.
Jeg hadde tidligere oppdrett fra 2010 til 2014 i Sverige og har nå oppdrettet Auremia hvor jeg ønsker å gjøre en forskjell gjeldende rottenes svake helse da det absolutt skal vara mulig å oppnå.
NESTLEDER,
Ann Kjersti
(Bergen)

Første gang med i styret i år, men har vært medlem siden 2019. Med bakgrunn som biolog håper jeg å kunne bidra med kunnskap, informasjon og inspirasjon i forhold til hvordan man kan legge til rette slik at rotter får større mulighet til å utøve artsspesifikk adferd. Ønsker også å jobbe for et aktivt, og inkluderende rottemiljø.