Styret 2020

LEDER,
Ann- Mari
(Vestland)

Medlem av styret siden 2017, først som sekretær og nå leder. Ønsker å jobbe for en forening som kan samle tamrotteinteresserte og gi god, kunnskapsbasert, informasjon om tamrotter og deres behov.
NESTLEDER,
Elin
(Innlandet)

Medlem av styret siden 2019, først som styremedlem og nå som nestleder. Aktiv i NTF fordi hun ønsker en samlende forening som fremmer sunt rottehold i Norge.
KASSERER,
Katrine
(Oslo)

Medlem av styret siden 2019. Ønsker å bidra til en forening som skal jobbe for godt rottehold.
WEBMASTER,
Merethe
(Telemark)

Medlem av styret siden 2016, men har vært med i NTF siden 2013. Vil gjøre en jobb for å fremme riktig informasjon om rotter og rottehold. Samt skape et inkluderende miljø for andre med sammen lidenskap.

SOME/Sosiale Medier
Amalie
(Vestfold)

Medlem av styret siden 2020 og var varamedlem i 2019. Engasjerer seg i NTF for å fremme rotter som kjæledyr og øke kunnskapen rundt behov og hold.

VARA,
Ingerid
(Viken)

Kasserer og styremedlem siden 2015, gikk over til å stille som varamedlem i 2019. Har tidligere drevet RotteSkogen oppdrett.
VARA,
Kristina
(Trondheim)

Varamedlem siden 2019