Styret 2021

LEDER,
Ann Mari
(Vestland)

Medlem av styret siden 2017, først som sekretær og nå leder. Ønsker å jobbe for en forening som kan samle tamrotteinteresserte og gi god, kunnskapsbasert, informasjon om tamrotter og deres behov.
NESTLEDER,
Marie
(Viken)

Medlem av styret først nå, men har vært medlem av NTF siden 2020. Jeg ønsker å bidra til et større rottemiljø hvor vi kan fokusere på deling av informasjon om rotter, og fremme rotters helse og kunnskap om behov. Driver Peculiar rat´s oppdrett.
WEBMASTER,
Merethe
(Telemark)

Medlem av styret siden 2016, men har vært med i NTF siden 2013. Vil gjøre en jobb for å fremme riktig informasjon om rotter og rottehold. Samt skape et inkluderende miljø for andre med sammen lidenskap.
SOME/Sosiale Medier,
Janne
(Viken)

Jeg er ny i styret i år. Jeg synes rotter er verdens flotteste dyr og er opptatt av at rottenes helse og trivsel står i fokus, og at god og nyttig informasjon er lett tilgjengelig for alle.

VARA,
Amalie
(Vestfold)

Medlem av styret siden 2020 og var varamedlem i 2019. Engasjerer seg i NTF for å fremme rotter som kjæledyr og øke kunnskapen rundt behov og hold.