Fawn


Brunoransje med blågrå underpels. Magen er lys grå, og magefargen er skarpt avgrenset fra fargen over ryggen og sidene. Øynene er ruby. Fawn er agoutivarianten av beige, og er recessiv.

Genetisk betegnelse: AA rr og Aa rr