Årsmøtet 2003

Referat fra årsmøte NTF, 1. juni 2003

 

Til stede: Ki Andreassen, Jorunn Hooi, Siri Underdal, Heidi Sjursen, Irene Bøe, Anita Sjølie, Annette Nordheim

Ordstyrer: Heidi Sjursen
Referent: Annette Nordheim

1. Godkjenning av innkalling.

Innkallingen ble godkjent. Vi noterte oss at til neste gang bør nok noen ta med seg et eksemplar av innkallingen.

2. Årsberetning.

Jorunn orienterte muntlig siden leder (Kim Birkeland) ikke var til stede.
Oppsummering:

Foreningen er pr. april 2003 registrert i Brønnøysundregisteret.
NTF har nå eget domene, tamrotter.com. Jorunn har overtatt som vevkjerring.
Medlemsavgift er innført, foreløpig 50,- i året. Pr. d.d. er det registrert 20 betalende medlemmer.
NTF har egen konto hos Scanbur, som forhandler Beekay strø og for. Årsmøtet vedtok også å legge en liten avanse på strø og for, siden prisene fortsatt vil ligge godt under butikkpriser, og NTF trenger pengene.

Det ble vedtatt å opprette konto for NTF i Scandiabanken, siden denne har det rimeligste tilbudet.

3. Innkomne forslag

Oppdretterliste. Vi ønsker å ha en egen oppdretterliste der alle betalende medlemmer kan stå. Silverwolf Samuelsson har sagt seg villig til å være rådgiver mht. parringer. I denne forbindelse vil det også være ønskelig med en online rotteregister for rottene våre, der rottene helst bør registreres manuelt. Det er viktig at eventuelle sykdommer og dødsårsak også registreres her.

Avlsråd. Avlsrådet bør være et rådgivende organ dit alle som vil kan komme med spørsmål rundt avl.

For å gjøre det mer attraktivt å være registrert oppdretter hos oss, bør vi ha en egen side for ”våre” oppdrettere – som da forplikter seg til å følge NTFs retningslinjer.

På nettsidene hadde det også vært fint å ha en egen seksjon om helse/sykdom hos rotter. Jorunn kjenner en som har laget en omfattende nettside om emnet. Annette har sagt seg villig til å oversette deler av den, men vil ha hjelp til kvalitetskontrollen.

Utstillingskomité. Etter hvert vil vi jobbe mot å få arrangert utstillinger. En komité bør bo i samme by. Her er det mye som kan gjøres, i første omgang bør vi samarbeide med Svenska Råttsällskapet.

Redaktør av Gnag og vevkjerring for NTFs nettsider: Det tas inn i vedtektene at redaktør og vevkjerring velges på annethvert årsmøte. Hvis noen av disse skulle fratre eller bli avsatt velges en erstatter på første kommende årsmøte. For å få ulikt antall medlemmer av styret fjernes det ene vervet som styremedlem, slik at totalt antall styremedlemmer blir 7.

Heidi har laget en presentasjon av de ulike vervene. Jorunn og Annette skriver egne presentasjoner av vervene slik at oversikten er oppdatert.

Jorunn har laget plakat! Alle bør skrive ut plakaten og spre det glade budskap.

Rotteprat-mailinglisten vedtas nedlagt. Chat legges også ned.

Rottefesten:

Dato ble satt til lørdag 16. august. Vi ønsker en bindende påmelding når det nærmer seg tiden. Sted ble ikke bestemt, bortsett fra at det bør være i Oslo-området. Antall påmeldte vil til en viss grad være med på å avgjøre hvor festen blir holdt. Vi informerer om rottefesten i forumet.

4. Valg av nye styremedlemmer

Leder: Heidi Sjursen
Nestleder: Irene Bøe
Kasserer: Siri Underdal
Sekretær: Kristin Midtlyng Lervik
Nettansvarlig: Jorunn Hooi
Redaktør: Annette Nordheim
Styremedlem: Ki Andreassen

Alle ble valgt ved akklamasjon.