Oppdrettere

NTF utfører ingen kontroller på disse oppdretterne så NTF kan ikke gå god for kvaliteten på dem. Styret i NTF anbefaler alle kjøpere å stille spørsmål og ha et kritisk blikk ved kjøp av rotter.

Listen oppdateres fortløpende. Dersom du ønsker å stå som oppdretter her forventes det at du følger NTF`s sine anbefalninger om rottehold og du må være villig til å være mentor for nye oppdrettere. Ønsker du å avle? ta kontakt med NTF på mail, ntf@tamrotter.com.


QI RATTERY

Wenche Quibodeaux
Sted:E-post:
qirattery@gmail.com

AUREMIA

Erica Slaatbraaten
Sted: Halden

E-post:
slaatbraaten.erica@gmail.com

Mentor: kommer

OLIMI’S RATTERY

Maiken Rønningen
Sted: Ørje

E-post:
olimis.rat@gmail.com

Mentor: Ceecii Rattery


Retningslinjer NTF oppdretter

Det forventes at oppdrettere som står på oppdrettslisten til NTF følger disse punktene.

Oppdretterens avlsarbeid tar utgangspunkt i NTF sin avlsveiledning. Oppdretteren opplyser om eventuelle avvik fra denne på sine rapporter.

 • Utsteder stamtavle på ungene ved overdragelseHar jevnlig oppfølging på kullene de har satt til verden. Er åpen og ærlig om eventuelle kjente helseproblemer som foreligger i linjene. Dersom kjøper har overtatt et individ med tydelige og kjente avvik skal dette opplyses.
 • Har alltid dyrene sitt beste i fokus. Dette betyr både for foreldredyrene og kommende unger.
 • Foretar en grundig vurdering og sjekk på fremtidige hjem av avkom og evt. omplasseringer.
 • NTF utfører ingen fysiske kontroller og er avhengig av at oppdrettere og kjøpere er åpne og ærlige. Det er viktig for oss at vi sammen kan bidra til bedre helse og levestandard for tamrottene våre. Avlsveiledningen evalueres årlig, og alle oppdrettere får anledning til å kommentere.
   

Mentorprogrammet

 • En mentor innen oppdrett må ha vært godkjent i ett år, og ha erfaring fra minst to kull. 
 • Ved å stå på NTF sin oppdrettsliste godtar du å eventuelt bli tildelt et oppdrett du skal være mentor for, forutsett at dere oppfyller kriteriene.
 • En mentor skal intervjue det nye oppdrettet, og stille relevante spørsmål ut i fra vår avlsveiledning.
 • Du skal forsikre NTF om at oppdrettet har kunnskapen, utstyret, og ikke minst, holdningen som skal til for å drive et vellykket oppdrett med friske og fornøyde rotter.
 • Etter godkjenning skal du videre ta kontakt etter 6 mnd. og få en oppdatering på oppdrettet, og ta en vurdering om oppdrettet følger avlsveiledningen og at oppdrettet drives etter slik det ble framstilt i intervjuet. En ny oppdatering etterspørres etter nye 6 mnd.
 • Dersom oppdrettet da innfrir NTF sine kriterier og holdninger, kan oppdrettet selv godkjennes som mentor.

Godkjente mentorer pr. 1.januar 2023

Paculiar Rottene
Ceecii