Saksliste 2023

Det er nå mulig å forhåndsstemme. Kun medlemmer kan avgi stemmer. Ønsker du å stemme er det fortsatt tid til å melde seg inn eller fornye medlemskapet, du kan stemme så fort betalingen din er registrert.
For å bli medlem i NTF betaler du inn 150 NOK til vår foreningskonto; 1644 24 36855 merk betalingen med navn på den som skal være medlem.
Helt nye medlemmer fyller også inn dette skjemaet: http://tamrotter.com/?page_id=17

Send en mail til ntf@tamrotter.com hvor du skriver nr på saken du stemmer på etterfulgt av ditt valgte alternativ. Det samme gjelder ved valg av styrerepresentant.
Eks: Sak 3.1 c
Stemmene registreres anonymt og e-posten slettes.
Fristen for å forhåndsstemme er 26.januar kl.23.59.
Leder Ann Mari Selje, og webmaster Merethe Heiland, teller forhåndsstemmene, og er de eneste som har innsyn i e-posten.

Saksliste til NTF Årsmøte 2023
Dato: Lørdag 28. januar 2023 kl. 14:00
Sted: facebook rom
Send påmelding til ntf@tamrotter.com med navn og e-post du vil påmeldes med.
Minner om at kun betalende medlemmer kan stemme på saker og verv.

1.0 Godkjenning av dagsorden

2.0 Referat fra styret

– Rabattordning på Altromin-mat fortsetter med 20 % inntil videre på koseklumpen.no
– Treff på østlandet gjennomført
– Mitt Kjæledyr Bergen gjennomført
– Dyr for alle Oslo ikke gjennomført, planlegging må starte tidlig
– Kontakt med andre skandinaviske foreninger for rotter
– Evaluert avlsveiledningen
– Råd og veiledning via mail og messenger

2.1 Gjennomgang av regnskap

– Årsregnskapet legges frem og budsjett for 2023

2.2 Saker i fokus for 2023

– Mentorordningen – hvordan gjennomføre dette videre
– Oppdrett, hvordan følge opp bedre
– Øyedråper, foreningen har fått bekymringsmelding ang. Spersadex og vil se nærmere på dette. 

3.0 Innkomne Saker

3.1 Oppdrett
Som innledning til avlsveiledningen, eventuelt som en del av avlsveiledningen, burde det være et vilkår at en oppdretter som står registrert i NTF har et “gjennomsiktig” oppdrett.
Med dette menes at en oppdretter alltid åpent og lett tilgjengelig deler grunnleggende informasjon om foreldredyrene til kull/planlagte kull som:
– fødselsdato på mor og far, og
– om de har stamtavle (link/bildefil) eller ikke.
Fortrinnsvis burde også vesentlig og kjent helse- og adferdsinformasjon i nærmeste slekt deles.
Alternativt kunne dette blitt tatt inn som en del av betingelser for å stå på oppdretterlista, og ikke som en del av avlsveiledningen.

a) dette bør inn i avlsveiledningen
b) dette bør være et konkret krav til oppdrettere

4.0 Valg

Verv på valg:
Leder 2 år
a) Ann Mari Selje
b)
Nestleder 1 år, forts. 2-årig verv.
a) Ann Kjersti Frydendal
b)
Kasserer 2 år
a) Marie Ulfstein
b)
Styremedlem 1, ett år
a) Maiken Rønningen
b)
Styremedlem 2, ett år
a) Erica Slaatbraaten
b)