Bli Medlem

For å melde deg inn i NTF fyller du ut skjemaet under og betaler deretter inn medlemsavgift til vår foreningskonto med kontonummer 1644.24.36855. Husk å merke innbetalingen din med ditt navn dersom noen andre betaler for deg, og opplys at du betaler for nytt medlemskap. Er du medlem fra før, skal du ikke fylle ut skjemaet, men kun opplyse ditt medlemsnummer ved innbetaling av medlemsavgift.

Et medlemskap i NTF koster kr. 150.- pr. person og gjelder fra 1. januar til 31. desember.

Som medlem i NTF støtter du foreningens arbeid, som i hovedsak består i å:

 • fungere som samlingspunkt for eiere av tamrotter

 • informere allmennheten om alle aspekter ved hold av rotter som kjæledyr

 • gi råd om stell av rotter

 • fremme et godt og fornuftig avlsarbeid blant oppdrettere av rotter

 • Rabatt hos Snugus

 

Som medlem får du:

 • gratis adgang til NTFs arrangementer

 • mulighet for å påvirke hva NTFs anbefalinger og regelverk skal være (f.eks. for avl)

 • stemmerett ved Årsmøtet

Merk! det kan ta noen dager før betalingen din er registrert og du vil få din velkomst mail 🙂

Har du spørsmål om medlemskap, kontakt NTF.

 

Medlemsskjema
 1. (nødvendig)
 2. (nødvendig)
 3. (korrekt epostadresse nødvendig)