Saksliste 2024

Innkallelse til årsmøte, Norsk tamrotteforening, 2024

Dato: 20.04.24 kl. 13.00

Sted: Bergen/ Teams (meld deg på ved å sende e-post til ntf@tamrotter.com)

Dagsorden

1. Gjennomgang av regnskap

2. Evaluering av avlsveiledningen, se vedlegg

3. Innkomne saker

Endring av vedtekter, se vedlegg

a) godkjenner

b) godkjenner ikke

Forslag om endring av kontingent;

50,- for ordinære medlemmer, 100,- for oppdrettere.

a) godkjenner

b) godkjenner ikke

4. Verv til valg:

1- Nestleder 2 år

a) Ann Kjersti Frydenlund

2- Webmaster 2 år

a)Merethe Heiland

3- Styremedlemmer 1 år, her stemmes det ja/nei pr.kandidat

a)Erica Slaatbraaten

b)Maiken Rønningen

c)Malin Årvik

d)Gina Bergrud

– Varamedlemmer

5. Eventuelt

Minner om at det kun er medlemmer som kan stemme på årsmøtet, på både saker og styreverv. Dersom du ønsker gi stemme må du betale medlemskontigent innen 15.04.24 slik at vi får sett dette i vår nettbank i tide. For å forhåndsstemme skriver du f.eks ‘4.1a ja’, stemmene sendes til ntf@tamrotter.com innen 19.april24.

Håper på ditt engasjement. 🙂

Mvh, Styret 2023