Årsmøtet 2014

Då var årsmøtet for 2014 vel overstått, og me kan ønske eit nytt styre velkommen!
Referat frå møtet finn du her.