Saksliste årsmøte 2021

Post Reply
Annoli
Leder
Posts: 142
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Saksliste årsmøte 2021

Post by Annoli »

Det er nå mulig å forhåndsstemme. Kun medlemmer kan avgi stemmer. Ønsker du å stemme er det fortsatt tid til å melde seg inn eller fornye medlemskapet, du kan stemme så fort betalingen din er registrert.
For å bli medlem i NTF betaler du inn 150 NOK til vår foreningskonto; 1644 24 36855 merk betalingen med navn på den som skal være medlem.
Helt nye medlemmer fyller også inn dette skjemaet: http://tamrotter.com/?page_id=17

Send en mail til ntf@tamrotter.com hvor du skriver nr på saken du stemmer på etterfulgt av ditt valgte alternativ. Det samme gjelder ved valg av styrerepresentant.
Eks: Sak 3.1 c
Stemmene registreres anonymt og e-posten slettes.
Leder Ann Mari Selje, og webmaster Merethe Heiland, teller forhåndsstemmene, og er de eneste som har innsyn i e-posten.
Frist for forhåndsstemmer er fredag 12.mars kl. 23.59.

Saksliste til NTF Årsmøte 2021
Dato: Søndag 14.mars 2021 kl. 13.00
Sted: Teams over nett
Påmelding:
Kun betalende medlemmer kan melde seg på. Send mail med ditt medlemsnr og e-post du vil delta med til ntf@tamrotter.com.
Du vil få en invitasjon i forkant av møtet.

1.0 Godkjenning av dagsorden

2.0 Referat fra styret

Fortsatt rabattordning på RM1 gnagerutstyr, ned til 15 prosent grunna gmo-problematikk.
For medlemmer er det 15%rabatt på RM1 hos nettbutikken Gnagerutstyr.com ut juni 2022.
Arbeid med nettside.
Nyhetsbrev, positive tilbakemeldinger. NTF ønsker fortsette med dette, men treng tips til tema, innhald og bidrag.
Veiledning hold av rotte filmsett, deltakelse.
Svar på høringsforslag ang avlivning av smågnagere
Mentorordning fire nye interessanter, potensielt fire nye registrerte oppdrettere.

2.1 Gjennomgang av regnskap

- Årsregnskapet legges frem og budsjett for 2021

3.0 Innkomne Saker

3.1. Antall styremedlemmer
Det har over lengre tid vært vanskelig å få medlemmer til å stille til spesifikke verv. Pr. i dag er det satt et minum på 5 styremedlemmer. Det foreslås at denne delen av vedtektene endres til at man skal være minst tre styremedlemmer, men også at én medlemsgodkjent leder kan opprettholde driften av foreningen ved mangel på styremedlemmer. Denne sine arb.oppgaver skal da hovedsakelig være å opprettholde administrative oppgaver, og aktivt lete etter flere styremedlemmer. Er det etter to år fortsatt ikke minst tre styremedlemmer, må foreningen vurderes oppløses.

a) godkjenner et styre på minst tre medlemmer + vara
b) godkjenner et styre på minst tre medlemmer, + vara, i tillegg til at én medlemsvalgt leder kan opprettholde foreningen i to år dersom ingen melder seg til valg
c) godkjenner ikke, styret skal ha minst 5 medlemmer.

3.2. Helsefondet
Styret foreslår å avvikle helsefondet slik det er satt opp pr.idag. Det mangler folk til å jobbe med det, og vi i styret føler vi har nok med å opprettholde selve foreningen. Det er heller ikke store summene som kommer inn, noe som igjen gjør det vanskelig å skulle dele ut penger.

a) godtar å avvikle helsefondet, pengene går inn i arbeidet til NTF
b) godtar å avvikle helsefondet, pengene går til passende veldedig organisasjon
c) godtar ikke, helsefondet skal bestå som det er

4.0 Valg

Verv på valg:
1- Leder 2 år
a) Ann Mari Selje

2- Nestleder for ett år
a) Marie Ulfstein

3 - Kasserer/Økonomiansvarlig for to år
a)

4 – Styremedlem/Medieansvarlig for ett år
a) Janne Ø. Holter

5 – Varamedlemmer for ett år. Ved mangel på kandidater kan de som stiller til valg, men ikke velges inn i styret, få tilbud om å være varamedlem.
På varamedlemmer stemmes det ja/nei på hver enkelt. Eks: Sak 5 a ja b nei osv.
a) Amalie Fevang
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

Post Reply