Verv til valg 2018

Post Reply
utmeldt

Verv til valg 2018

Post by utmeldt »

I begynnelsen av 2018 vil det bli holdt nytt årsmøte der det vil være mulig å stille til valg for å kunne sitte i NTF styret 2018

Om du er engasjert, og ønsker å være med å styre NTF er du velkommen til å stille til valg.
Om dette høres interessant ut send en mail til: ntf@tamrotter.com

For å kunne stille til valg må du være over 18 år, samt ha hatt gyldig medlemskap i NTF de siste 6 månedene før årsmøtet blir arrangert, og ha vært aktiv på forumet i samme periode


Husk å nevne hva dere ønsker å stille som slik at vi vet hvilke kandidater som stiller til de ulike vervene når dette skal annonseres før årsmøtet.

Det er mulig å søke om dispensasjon om en ikke oppfyller kravene, send en mail til styret med din begrunnelse.

Verv til valg 2018


Nestleder - 1 år
Nestleder trekker i trådene når leder ikke er disponibel. Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Webmaster - 2 år
Webmaster er ansvarlig for vedlikehold av NTFs nettsider, samt å være administrator av NTFs forum. Kjennskap til Wordpress og/eller phpbb3 er en fordel, alternativt villighet til å google litt.
Det er greit å kunne litt om databaser og å være fortrolig med c-panelet.
Webmasteren har også ansvar for backups av NTFs sider og databaser, og oppdateringer av forum.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Redaktør - 2 år
Ansvar for å oppdatere sosiale medier, lage artikler til nettsiden evt samle inn stoff til dette. Du bør ha god kunnskap om data og kunne jobbe med tekst og bilder. Redaktøren må kunne generere artiklene som et pdf-dokument.
JPG- bilder og PDF skal sendes til webmaster som legger det ut på nettsiden vår.
Oppløsningen må være i minimum 300dpi.
De siste redaktørene har hatt god hjelp av programmene Indesign og Adobe Pro, men oppgavene kan løses ved hjelp av gratisprogrammer på nett dersom man kan bruke disse.
Redaktør kan utpeke en viseredaktør om det er behov og ønske om det.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Sekretær - 1 år
Ansvar for å svare på mail og sende ut velkomstmailer etter hvert som vi får betalende medlemmer.
Informasjon om dette får du fortløpende fra kasserer. Oppdatere medlemslister med navn, forumnick, og adresse. Sørge for at nye medlemmer får tilgang til medlemsforumet
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Styremedlem m/nettbutikk - 1 år
Du må ta imot bestilling fra medlemmene og sjekke at disse er medlemmer. Så må du sende de informasjon om priser på det de har bestilt, inkl. porto, samt opplyse kontonr dette skal innbetales på og hva de skal merke betalingen med. Sjekker konto om innbetaling er gjort.
Når pengene er mottatt på NTFs konto vil nettbutikkansvarlig sende varen. All betaling skal foregå via bank og ikke kontant.
Du må ha mulighet for å oppbevare et lite lager hjemme hos deg selv.
Lageret skal være tørt og varene skal kunne stå der uten å bli ødelagte.
Du er også ansvarlig for, til en hver tid, å ha oversikt over priser på varene (innkjøps- og utsalgspris) og porto ved de forskjellige forsendelsene.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Styremedlem 2- 1 år
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.
Ansvar for å finne kandidater til neste styrevalg.


Vara - 1 år
Tre inn ved forfall i styret. Ansvar for å finne kandidater til neste styrevalg.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Post Reply