Saksliste ekstraordinert årsmøte 2019

Post Reply
Vimsy
Stjeler søppel
Posts: 842
Joined: 20 Jan 2015, 14:08
Kjønn: Kvinne
Contact:

Saksliste ekstraordinert årsmøte 2019

Post by Vimsy »

Saksliste for Norsk Tamrotteforening

Dato: 28.04.2019 kl.: 15:00

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent, ordstyrer, tellekorps, samt 2 personer til å undertegne referatet.

2) Referat fra styret.
a) Styret gir en oppsummering av siste nytt for NTF hittil i 2019

Det er ingen innkomne saker

3) Valg.
Verv og hvilke kandidater som stiller:

- Leder (2 år) : Ingen til valg
- Kasserer (2 år): Ingen til valg
- Redaktør (1 år - fortsettelse av 2 årig verv): Ingen til valg

Se presentasjon av kandidatene her: http://www.tamrotter.com/forum/viewtopi ... =1&t=18251

4) Eventuelt:

Nettbutikken har gått ut av NTF. Forslag til videre drift diskuteres.
---- Ceecii Rotteri ---- Besøk gjerne vår FB-side https://www.facebook.com/CeeciiRattery/

Post Reply