Ord fra Lederen

Post Reply
Vimsy
Stjeler søppel
Posts: 842
Joined: 20 Jan 2015, 14:08
Kjønn: Kvinne
Contact:

Ord fra Lederen

Post by Vimsy »

Dette er et innlegg jeg har ønsket å skrive lenge, men livet skjer og uforutsigbarhet har vært en stor del av hverdagen de siste ukene, hvilket har gjort at jeg ikke har hatt mulighet før nå.

Mange har nok fått med seg, og følt seg frustrert over, at nettbutikken til NTF har blitt stengt.

På årsmøtet i 2019 ble det stemt inn en ny fantastisk kasserer, som gikk inn i rollen med den største selvfølge og med, heldigvis for foreningen, stor grunnleggende kunnskap om hva det vil si å være kasserer! Hun ante straks uro da hun så regnskapet og tok kontakt med en dyktig regnskapsfører som hjalp NTF på en best mulig måte.

Kort fortalt - nettbutikken til NTF var på vei til å skape trøbbel, da enkelte grunnleggende regnskapsmessige spørsmål var blitt uteglemt over flere år. Da tidligere styremedlemmer lærer nye styremedlemmer og det norske regelverket er i stadig endring, så har enkelte lover og regler rett og slett glippet for NTF. Dette skal jo selvfølgelig ikke skje. Hele foreningens økonomi stod i fare for å gå dukken. Det ble mange tanker om tilbakebetaling av høyere summer og eventuelle bøter. Kontakt med skatteetaten ble opprettet via regnskapsfører.

Skatteetaten behandlet vår sak og påfølgende klage på et vedtak - og vi er nå godkjent som en forening og økonomien til NTF er reddet!

Etter dette sirkuset er konklusjonen blitt at nettbutikken til NTF er nødt til å gå ut av foreningen. Vi har jobbet hardt for å finne best mulig løsning, slik at en nettbutikk vil bestå, men da utenfor foreningen, men med planlagte gode fordeler for medlemmer av NTF. Denne skal for meg bekjent hete Gnagerutstyr, og er et foretak driftet av vårt eget styremedlem, med tidligere ansvar for nettbutikk, Kristin Bruton. Hold øynene oppe!

Alt i alt er ikke nettbutikken det NTF står for. NTF er så mye mer, og å kunne fokusere på nettopp dette er absolutt vel så bra og definitivt det viktigste for rottene. Vi har gjerne noen stands i løpet av året på dyrevennlige arrangementer, vi jobber stadig med løsninger for helsefondet og vi er i gang med å se på mulig opprettelse av et rescuefond (se årsmøtereferat 2019 for mer informasjon om dette). Sittende styre vil nok heretter trå mer varsomt vedrørende økonomiske beslutninger, men NTF vil og skal bestå og vi vil fortsette å fremme rotter som de fantastiske små skapningene de er. Nå gleder vi oss til å finne gode løsninger for varene som står i nettbutikken, og ikke minst til flere rottetreff og Dyr For Alle 2019!

På grunn av disse endringene, blir det innkalt til ekstraordinært årsmøte 28. april 2019. Sted og tid kommer vi tilbake til. Vi tar i mot innkomne saker med forslag til videre drift med stor takk, da det er dette det ekstraordinære årsmøtet skal handle om.
---- Ceecii Rotteri ---- Besøk gjerne vår FB-side https://www.facebook.com/CeeciiRattery/

Post Reply