14. Overspising

Moderator: Moderatorer

Locked
Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

14. Overspising

Post by Styret »

14. Overspising*
Ved disputter om rang vil de to kandidatene gjerne lange i seg mat for å "gå opp en vektklasse".

krollvekt.jpg
@ = rangkonflikt.
@1 Labben overtar alfarollen fra Ulf.
@2 Mimer prøver seg på maktovertagelse, men finner ut at det er ikke vært bryet.
@3 Mimer overtar som alfa likevel, antagelig fordi Labben er blitt syk.
(Alle disse overtagelsene skjedde uten skader.)

Locked