Litt info om Megacolon

Moderator: Moderatorer

Locked
Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Litt info om Megacolon

Post by Styret »

Megacolon betyr direkte oversatt "forstørret tykktarm", og er en svært smertefull lidelse som gir opphopning av avføring i tykktarmen og kronisk forstoppelse. Megacolon kan forårsakes av flere forskjellige ting, men det vi som regel snakker om når det gjelder megacolon hos rotter er en medfødt lidelse som ligner de vi kjenner hos mennesker som Hirschsprung's disease (1), Waardenburg–Hirschsprung disease eller Waardenburg Type IV (2), autosomal dominante lidelser hvor nervecellene i tykktarmen og endetarmen ikke fungerer som de skal, og avføringen stopper opp. Hos mennesker med Waardenburg Type IV ser man gjerne i tillegg hvite pigmentforandringer, ofte i pannehåret og på armene, samt lysere iris på ett eller begge øynene, og døvhet. Det er etablert en laboratorierottemodell som kalles spotting lethal (sl), denne brukes til forskning på disse lidelsene. Rottene har hvit pels med noen pigmentflekker, og har en mutasjon i genene tilsvarende dem man finner hos mennesker med Hirschsprung og Waardenburg (3). Nyere forskning viser at nedarvingen og uttrykket av disse mutasjonene ikke helt er kartlagt i detalj, men mye tyder på at selv de recessive variantene av mutasjonene ikke er fullstendig recessive (4). Parring mellom sl og "villtype" (uten mutasjon) avdekket delvis nevrologiske forandringer i tarmen tilsvarende dem hos sl/sl, men uten tegn på kronisk forstoppelse hos tre uker gamle rotter. Forskerne konkluderte med at man likevel ikke kunne si noe om langtidseffekten av dette, og hvordan det ville utvikle seg.

Når vi ser på hvor megacolon har dukket opp hos våre tamrotter, ser vi at de fleste rottene som har blitt diagnostisert med megacolon (enten hos veterinær eller av eierne selv) har hatt en eller annen form for hvit avtegning som ikke skyldes den vanlige hooded-mutasjonen. Det har også som regel vært en eller flere tilfeller av rotter med slike avtegninger i slekten (foreldre, besteforeldre osv). Disse hvite avtegningene kan noen ganger være vanskelige å se, det kan være snakk om noen få hvite hår på et sted hvor hooded-mutasjonen gjerne ikke gir tegning, så vurdering av en enkelt rotte for å si noe om sannsynligheten for megacolon kan være risikabelt. Det vi så langt har klart å kartlegge av sammenhenger mellom fenotype og risiko for megacolon hos rotter kan deles opp i to varianter: Mutasjoner på produksjonen av endothelin-B-reseptor (dette er den samme mutasjonen som er beskrevet over, i sl/sl-rotter), eller på produksjon av c-kit-proteinet. Den første gir ofte markering i ansiktet og/eller pannen, noen ganger odd-eyes, og noen ganger flekkvise markeringer på resten av kroppen (ofte blazed, headspot, variegated). c-kit-mutasjoner gir det man kaller whitespotting, og gir ofte større hvite markeringer, helt hvit med sorte øyne, eller odd-eyes. I tillegg kan altså begge disse mutasjonene forårsake megacolon, endothelin-B-mutasjoner pga forstyrrelser i differensiering og migrasjon av nerveceller under utviklingen, c-kit-mutasjoner pga forstyrrelser i nervecellenes evne til sammentrekninger (5). En tredje variant av megacolon er beskrevet av Lipman et al. (1998), men da det her var snakk om helt hvite rotter vet man ikke ennå om det lå noen avtegninger bak (6).

Det er altså en risiko forbundet med å parre rotter med de ovennevnte avtegningene, fordi de kan gi avkom med megacolon. I de fleste tilfeller gjør de ikke det, og sjansene for å få avkom med megacolon er lavere dersom bare en av foreldrerottene har slike avtegninger, enn hvis begge har det. Men siden både forskning og erfaring viser at megacolon oppstår også i linjer der det ikke tidligere har kommet til uttrykk, og i linjer hvor bare den ene siden har noen av disse avtegningene, er det viktig å være klar over dette når man driver med rotteavl. Megacolon er en svært smertefull lidelse, det finnes ingen god behandling for dette hos rotter, og avliving er anbefalt i alle
tilfeller.


Ordforklaring:
autosomal = ligger på kromosom som ikke er x eller y (ikke kjønnsbundet arv)
dominant = kan fremtrede selv om man bare får disse genene fra en av foreldrene
fenotype = utseende og/eller egenskaper som kommer til uttrykk


Referanser:
1. Amiel & Lyonnet (2001) Hirschsprung disease, associated syndromes,
and genetics: a review. Med Genet 38, 729-739.

2. Vinuela et al. (2009) Genetic and Phenotypic Heterogeneity in Two
Novel Cases of Waardenburg Syndrome Type IV. American journal of
medical genetics A, 149a:10, 2296 -2302.

3. Gariepy, Cass & Yanagisawa (1996) Null mutation of endothelin
receptor type B gene in spotting lethal rats causes aganglionic
megacolon and white coat color. Proc Natl Acad Sci USA 93, 867–72.

4. von Boyen al. (2002) Abnormalities of the enteric nervous system in
heterozygous endothelin B receptor deficient (spotting lethal) rats
resembling intestinal neuronal dysplasia. GUT 51:3, 414-419.

5. Takeda et al. (2001) Immunoelectron-microscopic study of
Kit-expressing cells in the jejunum of wildtype and Ws/Ws rats. Cell
and Tissue Research 304:1, 21 -30.

6. Lipman et al. (1998) Familial megacecum and colon in the rat: A new
model of gastrointestinal neuromuscular dysfunction. LABORATORY ANIMAL
SCIENCE 48:3, 243-252.

Forfattet av Heidi.

Se også tråd om Megacolon i Helsekartoteket her.

Locked