Årsmøte 2023

Post Reply
Annoli
Leder
Posts: 153
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Årsmøte 2023

Post by Annoli »

No kan du sende inn saker til årsmøte 2023, og stille til valg.

Har du saker du ønsker å ta opp vedrørende foreningen send en mail til ntf@tamrotter.com
[Frist for å sende inn saker er 7.januar

Ønsker du stille til valg for å kunne sitte i NTF sitt styre i 2021, send en mail til: ntf@tamrotter.com
Frist for å stille til valg er 14.januar.

Stiller du til valg, eller vil se hvem som stiller, gå hit: Presentasjonstråd
Alle som ønsker stille til valg oppfordres til å legge inn en liten presentasjon av seg selv.

For å kunne stille til valg må du være over 18 år, samt ha gyldig medlemskap i NTF (bet. registrert før valgdagen).
Det er ikke en forutsetning at man har rotter pr. dags dato, men du må være aktiv i rottemiljøet, og ha interesse for utvikling av kunnskap om rottehold.
Du må kunne arbeide selvstendig, og i gruppe.

Det er ingen forventninger til at kandidater kan alt, vi ønsker først og fremst deg som er engasjert og ønsker bidra til å gi tamrotter en stemme i samfunnet. Arbeidsoppgaver kan bestå i å skrive informativt på nettsiden/nyhetsbrev, gjøre research, være admin på facebookgruppa/siden, delta på ulike stands/arrangement o. l. Vi er ikke nødvendigvis låst i arbeidsoppgaver, vi hjelper hverandre der det trengs.

Verv til valg 2023

- Leder 2 år
- Nestleder 1 år (forts. av 2-årig verv, kasserer har hatt dette vervet til nå)
- Kasserer 2 år
- Styremedlemmer, 1 år
- Vara, 1 år

Info om vervene
(opplæring gis, nytt styremedlem har kontroll på når dem er komfortable med å utføre vervet på egenhånd).
Alle styremedlemmer oppfordres til initiativ og å oppdatere seg på relevant informasjon og utvikling.

Leder: Hovedansvar for foreningen og driften av den med alt det innebærer.
Samarbeider tett med nestleder, og delegerer oppgaver etter behov.
Nestleder: Samarbeider tett med leder, trer inn som leder om nødvendig.
Kasserer: Disponerer foreningens konto sammen med leder.
Har oversikt over kontoaktivitet, og lager regnskap og budsjett hvert år.
Styremedlem: Hjelper til der det trengs, og bidrar idémessig og informativt.
Vara: Kan tre inn i verv hvor det er nødvendig, velkommen til å bidra ellers.
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

Post Reply