Saksliste årsmøte 2022

Post Reply
Annoli
Leder
Posts: 153
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Saksliste årsmøte 2022

Post by Annoli »

Det er nå mulig å forhåndsstemme. Kun medlemmer kan avgi stemmer. Ønsker du å stemme er det fortsatt tid til å melde seg inn eller fornye medlemskapet, du kan stemme så fort betalingen din er registrert.
For å bli medlem i NTF betaler du inn 150 NOK til vår foreningskonto; 1644 24 36855 merk betalingen med navn på den som skal være medlem.
Helt nye medlemmer fyller også inn dette skjemaet: http://tamrotter.com/?page_id=17

Send en mail til ntf@tamrotter.com hvor du skriver nr på saken du stemmer på etterfulgt av ditt valgte alternativ. Det samme gjelder ved valg av styrerepresentant.
Eks: Sak 3.1 c
Stemmene registreres anonymt og e-posten slettes.
Fristen for å forhåndsstemme er 11.februar kl.23.59.
Leder Ann Mari Selje, og webmaster Merethe Heiland, teller forhåndsstemmene, og er de eneste som har innsyn i e-posten.

Saksliste til NTF Årsmøte 2022
Dato: Søndag 13.februar 2022
Sted: Teams over nett
Send påmelding til ntf@tamrotter.com med navn og e-post du vil påmeldes med.
Minner om at kun betalende medlemmer kan stemme på saker og verv.

1.0 Godkjenning av dagsorden

2.0 Referat fra styret

Rabattordning på Altromin-mat utgår i juni 2022.
Vi ønsker videreføre ordningen og er i dialog med butikk og investorer.
Prøveordning på facebook-gruppe ved å la medlemmer utover NTFs styre være moderatorer.
Rotte kom på storskjerm i Askepott ved hjelp fra NTF.
Råd og veiledning via mail og messenger.

2.1 Gjennomgang av regnskap

- Årsregnskapet legges frem og budsjett for 2022

3.0 Innkomne Saker

3.1. Kalender
Etterspørselen varierer veldig fra år til år. Styret ønsker å bli enige om et fast antall som bestilles hvert år.
Vi foreslår 20.
a) godkjenner
b) godkjenner ikke

3.2 Avlsveiledningen
Det er ønske om at styret og oppdrettere går gjennom veiledning jevnlig og evaluerer.
Evalueringen skal skriftliggjøres og deles på nettsiden.
a) godkjenner
b) godkjenner ikke

3.2.2 Hvor jevnlig bør i så fall veiledningen evalueres?
a) hvert år
b) annenhvert år
c) hvert tredje år

3.3 Vedtekter
Styret ønsker endre tekst i vedtektene der det omhandler forumet. Bruk av forum er ikke lenger som det var, og andre fora har tatt over.
Krav til at ting legges på forumet foreslår vi å endre til at "når medlemmene". Alternativer til å legge ut på forumet er via mail, på nettsiden og på facebook.
a)godkjenner å endre ordlyd og fjerne krav om bruk av forumet, så lenge nødvendig info kommer ut til medlemmer.
b)godkjenner ikke

4.0 Valg

Verv på valg:
1- Nestleder for ett år
a)
2 - Webmaster 2 år
a) Merethe Heiland
3 - Kasserer/Økonomiansvarlig for 1 år, fortsettelse av 2-årig verv.
a) Marie Ulfstein
4 – SoMe for 1 år
a) Janne Ø. Holter
5 – Varamedlemmer for ett år. Ved mangel på kandidater kan de som stiller til valg, men ikke velges inn i styret, få tilbud om å være varamedlem.
a)
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

Post Reply