Årsmøte 2022

Post Reply
Annoli
Leder
Posts: 153
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Årsmøte 2022

Post by Annoli »

Sted: Via nett (påmeldingsinfo kommer når det nærmer seg).
Dato: Søndag 13.februar
Kl: 13:00 - 14:00


Har du saker du ønsker å ta opp vedrørende foreningen send en mail til ntf@tamrotter.com
Frist for å sende inn saker er 23.januar.

Ønsker du stille til valg for å kunne sitte i NTF sitt styre i 2021, send en mail til: ntf@tamrotter.com
Frist for å stille til valg er 23.januar.
Stiller du til valg, eller vil se hvem som stiller, gå hit: viewtopic.php?f=1&t=18362
Alle som ønsker stille til valg oppfordres til å legge inn en liten presentasjon av seg selv.

For å kunne stille til valg må du være over 18 år, samt ha gyldig medlemskap i NTF (bet. registrert før valgdagen).
Det er ikke en forutsetning at man har rotter pr. dags dato, men du må være aktiv i rottemiljøet, og ha interesse for utvikling av kunnskap om rottehold.
Du må kunne arbeide selvstendig, og i gruppe.

Det er ingen forventninger til at kandidater kan alt, vi ønsker først og fremst deg som er engasjert og ønsker bidra til å gi tamrotter en stemme i samfunnet. Arbeidsoppgaver kan bestå i å skrive informativt på nettsiden/nyhetsbrev, gjøre research, være admin på facebookgruppa/siden, delta på ulike stands/arrangement o. l. Vi er ikke nødvendigvis låst i arbeidsoppgaver, vi hjelper hverandre der det trengs.
Vi forventer at du er ærlig, og at du tør si i fra om det er noe du tenker på. Ingen skal føle at de må gjøre oppgaver dem ikke er komfortable med.

Verv til valg 2022

- Nestleder 2 år
- Kasserer 1 år (fortsettelse av 2-årig verv. Ingen stilte i 2021, men kanskje i år? Nestleder har utført denne oppgaven i 2021).
- SoMe (Medieansvarlig) 1år
- Webmaster 2 år
- Styremedlemmer, 1 år
- Vara, 1 år

Info om vervene
(opplæring gis, nytt styremedlem har kontroll på når dem er komfortable med å utføre vervet på egenhånd).
Alle styremedlemmer oppfordres til initiativ og å oppdatere seg på relevant informasjon og utvikling.

Nestleder: Samarbeider tett med leder, og skal kunne steppe inn når leder ikke er tilgjengelig.
Hovedansvar sammen med leder at vedtekter og øvrige avtaler opprettholdes.
Tar over oppgaver ved behov.
Kasserer: Disponerer foreningens konto sammen med leder.
Har oversikt over kontoaktivitet, og lager regnskap og budsjett hvert år.
SoMe: Ansvar for sosiale medier, da spesielt facebook og evnt. snapchat.
Webmaster: Ansvar for nettsiden og forumet.
Styremedlem: Hjelper til der det trengs, og bidrar idémessig og informativt.
Vara: Kan tre inn i verv hvor det er nødvendig, velkommen til å bidra ellers.
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

Post Reply