Innkalling til Årsmøte 2018

Post Reply
utmeldt

Innkalling til Årsmøte 2018

Post by utmeldt »

Årsmøte NTF 2018


Sted: Hjemme hos vår nettbutikkansvarlig, Kristin Bruton
Adr.: Åsfaret 11, 1914 Ytre Enebakk

Tid/dato: Søndag 4.februar 2018. Klokken 13:30

Man kan komme seg til adressen ved å bl.a ta 550 bussen fra Oslo bussterminal.

Når saklisten er lagt ut er det mulighet for å forhåndstemme på sakene som skal tas opp på årsmøtet. Det vil bli gitt beskjed når vi er klare til å motta stemmene.

NB! Husk at for å kunne avgi din stemme til årsmøtet, må du være betalende medlem. Dere må altså ha betalt medlemskap for 2018. Medlemskap koster 150 kr og betalingen må være registrert før fristene ifm årsmøtet. Om noen velger å betale en høyere sum, vil de resterende pengene gå til NTF sitt helsefond. Alt tas i mot med takk.

Angående medlemskap:
Om du er nytt medlem og ønsker å melde deg inn i NTF, klikk på «bli medlem» på hjemmesida vår, fyll ut skjemaet og betal medlemsavgiften til vår foreningskonto med kontonr.: 1644 24 36855. http://tamrotter.com/?page_id=17
Husk å merke betalingen med navn.

Skal du fornye ditt medlemskap trenger du ikke fylle ut skjemaet på nytt, men oppgi ditt medlemsnummer, gjerne også navn, ved innbetaling av medlemsavgift.

WillyWonka
Gammelrotte
Posts: 2637
Joined: 12 Aug 2010, 21:57
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen
Contact:

Re: Innkalling til Årsmøte 2018

Post by WillyWonka »

Da er sakslisten klar, bedre sent enn aldri!

Sted: Hjemme hos Kristin (styremedlem) Åsfaret 11. 1914 Ytre Enebakk.
(Buss 550 fra Oslo Bussterminal)
Tid: 4. Februar 2018. Klokken 13:30.


1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent, ordstyrer, tellekorps, samt 2 personer til å undertegne referatet.

2) Referat fra styret
a) Styret gir en oppsummering av styrets arbeid i 2017
b) Gjennomgang av regnskap.

3) Saker som tas opp på årsmøtet.

3-1) Møtevirksomhet.
Styret skal avholde styremøter minst 2 ganger i året. Det er godkjent med tilstedeværelse via Skype eller liknende. Plan for møter skal avtales på årsmøtet eller kort tid etter slik at medlemmene får forberede seg.

3-1, a: For
3-1, b: Mot

3-2: Økonomi.
Det skal utføres en gjennomgang av foreningens økonomi minimum 2 ganger i året der kasserer presenterer tallene for styret. Dette for at styret også skal være orientert om det økonomiske ståstedet for foreningen slik at det kan iverksettes tiltak om økonomien krever eller tillater det.

3-2, a) For
3-2, b) Mot

3-3: Opplæring av styremedlemmer.
Opplæringen av styremedlemmene har vært varierende opp igjennom tiden. Det bør derfor lages retningslinjer som sikrer god opplæring av nye medlemmer og fordele ansvaret mtp opplæring.

3-3, a) For
3-3, b) Mot

3-4: Reglement for deltakelse i NTF sitt styre.
Ett av kravene for å delta som styremedlem for NTF er at dus kal ha vært aktiv på NTF sitt forum.

Forslag til endring: For å kunne delta i styret til NTF, må du være aktiv i rottemiljøet og ha interesse for utvikling av kunnskap om rottehold. Styremedlemmene må følge med på «styre-delen» av forumet, og oppfordres til å holde aktiviteten oppe på forumet ellers og på NTF sin facebook side/gruppe.

3-4, a) For
3-4, b) Mot

4) Valg.
Verv og hvilke kandidater som stiller:
Nestleder (1 år): Marit Kvitberg / Vimsy
Webmaster (2 år): Merethe Heiland / Mily
Styremedlem med nettbutikk (1 år): Kristin Bruton / Cliarra
Sekretær (1 år): Ann Mari Selje / Annoli
Redaktør (2 år): ??
Styremedlem (1 år): Iwona Osuch /Iwonamo
Vara (1 år): Astrid Joensen / Hoyst87

Presentasjon av vervene og kandidatene kan du lese på forumet.

5) Eventuelt:
- Avlsveiledningen. Det er lenge siden denne har blitt revidert. Bør den endres? Noen fra styret som kan se på dette?
- Debbie Ducommun kommer muligens til Norge.
- Helsefondet. På hjemmesiden står det bl.a om obduksjon. Denne informasjonen er utdatert. Noen som kan se på dette? Bør den endres/fjernes? Hva kan gjøres for å fremme helsefondet og tydeliggjøre bruken?
Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer bruker muligheten sin til å enten delta på årsmøtet eller bruke stemmen sin. NTF ønsker å kunne gjøre en så god jobb som mulig, og da er vi avhengig av dere.
Hvordan stemme:
Du sender en mail til valg@tamrotter.com der du først skriver ditt navn og medlemsnummer, etterfulgt av hvilken sak det gjelder og alternativ du ønsker å stemme på.

For eksempel:
Mitt navn er Ola Normann. Medlem nr. 123456
sak 3-1: For
sak 3-2: For
sak 3-3: For
osv..

Deretter skriver du:
«jeg stemmer på følgende kandidater» og så fyller du inn navnet på de kandidatene du ønsker skal velges.

Siste frist for å avgi din stemme er fredag 02.02.2018.
NB! Husk at for å kunne avgi din stemme til årsmøtet, må du være betalende medlem. Dere må altså ha betalt medlemskapet for 2018. Medlemskapet koster 150 kr og betalingen må være registrert før fristen ifm årsmøtet. Om noen velger å betale en høyere sum, vil de resterende pengene gå til NTF sitt helsefond. Alt tas imot med takk.
Angående medlemsskap:
Om du er nytt medlem og ønsker å melde deg inn i NTF, klikk på «bli medlem» på tamrotter.com, fyll ut skjemaet og betal medlemsavgiften til vår foreningskonto med kontonr: 1644 24 36855.
Husk å merk betalingen med navn.
Skal du fornye ditt medlemskap trenger du ikke fulle ut skjemaet på nytt, men oppgi navn og gjerne medlemsnummer ved innbetaling.
Den som er lykkelig, kan ikke stå for tidlig opp <3
<3 Rubin, Beryll, Kløver, Master Splinter, Roger og Viggo <3

http://www.willywonkasrotter.com

Post Reply