Sakslisten til årsmøtet 2017

Post Reply
WillyWonka
Gammelrotte
Posts: 2637
Joined: 12 Aug 2010, 21:57
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen
Contact:

Sakslisten til årsmøtet 2017

Post by WillyWonka »

Da er sakslisten for årsmøtet og valget 2017 klart.
Saksliste for Norsk Tamrotteforening

Dato: 18.02.2017 kl.: 12:00
Sted: Camilla Kuhn (Redaktør). Ringeveien 49. 1482 Nittedal

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent, ordstyrer, tellekorps, samt 2 personer til å undertegne referatet.

2) Referat fra styret.
a) Styret gir en oppsummering av styrets arbeid i 2016
b) Gjennomgang av regnskapet.

3) Innkomne saker.

3,1) Gnag.
Gnag er medlemsbladet til NTF og har vært det over flere år. De siste årene har det vært svært vanskelig å få noen til å få inn i vervet som redaktør. Dette fordi det tar mye tid og energi å få laget bladet, samtidig som det koster mye for foreningen å få det produsert. Det har ved flere anledninger vært såpass krevende at den som sitter i vervet fort blir utbrent.

Sak: Hva skal skje med Gnag videre?
3,1-a) NTF fortsetter med å produsere Gnag som tidligere
3,1-b) NTF legger ned Gnag i papirform fra januar 2018, men fortsetter med bladet elektronisk (altså pr mail) for å spare på utgiftene.
3,1-c) NTF legger ned hele Gnag fra januar 2018, men skal fortsette med å videreutvikle ett informasjonsarkiv slik at all informasjon ang rotter/rotteold/rottehelse blir samlet på ett sted og blir tilgjengelig for alle. Det vil da bli redaktøren og viseredaktøren sin oppgave å være hovedpådriver for dette.

3,2) Videreutvikling av NTF oppdrett.
Per dags dato stiller NTF ingen krav til oppdrettere som vil sette seg på oppdretterlisten. Det er mange ny oppstartede oppdrettere, men det er mye å sette seg inn i og vanskelig å hode styr på de forskjellige linjene. Sverige har utviklet en online database (ratalog.se) som norske oppdrettere også kan bruke. Brukere registrerer da informasjon om stamtavler, genetikk og adferd hos rottene sine. Informasjonen er lett tilgjengelig, både for oppdrettere og kjøpere. Det koster 100 kr i året å opprette en bruker.

Sak: Kan NTF heve standarden hos NTF oppdrettere og gjøre linjene mer oversiktlige?
3,2-a) Nei, NTF burde/kan ikke ta stilling til det oppdrettere foretar seg.
3,2-b) NTF lager ett eget oppdrett-verv om har ansvar for å veilede og gi opplæring til nye oppdrettere og passer på at informasjon om NTF-kull blir registrert på ratalog.se. Personen i dette vervet vil ha tilgang til avlsforumet.
3,2-c) NTF-styret skal utbedre en liste med krav som alle oppdrettere som ønsker å stå på NTFs oppdretterliste må følge, deriblant at oppdrettsrotter og deres kull blir registrert på ratalog.se.

4) Valg.
Verv og hvilke kandidater som stiller:

Leder (2 år) : Veronika M. Johansen (WillyWonka)
Nestleder (1 år): Marit C. Kvitberg (Vimsy)
Kasserer (2 år): Ingerid Øksnevad (Ingerid Øksnevad)
Sekretær (1år): Ann Mari Selje (Annoli) og Jill Eide (jilleide)
Styremedlem (1 år): Iwona Osuch (Iwonamo)
Styremedlem m/nettbutikk (1 år): Kristin Bruton (Cliarra)
Varamedlem (1 år): Nina Sandberg (NinaSE)

Se presentasjon av kandidatene her: viewtopic.php?f=1&t=17892

5) Eventuelt:
- Rottehjelpen: Danne ett fora utenfor «rottegruppen» på facebook og NTF som kan stille på kort varsel for å hjelpe rotter. Noe liknende som «pinnsvinhjelpen» og «fuglehjelpen» som allerede eksisterer.

- Informasjon fra veterinær ang. behandling av rotter: Ønskelig med informasjon om blant annet gass vs sprøyte-narkose.

- Rottetreff: Det har for noen år siden blitt bestemt at det skal være ett treff på Østlandet og på Vestlandet. I 2016 var det bare ett treff på østlandet. Hvordan jobbe med dette.

- Oslo PetShow 2017: NTF deltok i 2015. Skal NTF delta i år og evt hva ønsker vi å gjøre ved neste show? Hvordan gikk det sist? Har NTF merket noen endring etter sist deltakelse?

- Dekking av utgifter ved reise: Har NTF muligheten til å hjelpe med utgifter ifm reiser ved ulike aktiviteter styret skal delta i (f.eks Oslo PetShow, Rottetreff osv).

- Hva skal medlemmene få ved innmelding om Gnag legges ned?
Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer bruker sin stemme :)
Vi ønsker å være der for så mange som mulig av våre medlemmer, og for at vi skal kunne gjøre en så god jobb som mulig, er vi avhengig av dere :)


Hvordan stemme:

Du sender en mail til: valg@tamrotter.com der du skriver hvilken sak det gjelder og hvilket skriver For bak det alternativet du ønsker skal bli vedtatt og Mot bak de alternativet du ikke ønsker skal bli vedtatt.

3,1-a)
3,1-b)
3,1-c)

3,2-a)
3,2-b)
3,2-c)

Deretter skriver du:
"Jeg stemmer på følgende kandidater" og så fyller du inn navnet på de kandidatene du ønsker skal velges

Leder (2 år) :
Nestleder (1 år):
Kasserer (2 år):
Sekretær (1år):
Styremedlem (1 år):
Styremedlem m/nettbutikk (1 år):
Varamedlem (1 år):

Det vil bli gitt beskjed når vi er klare til å motta stemmene, og siste frist for å avgi din stemme er torsdag 16.02.17. Din stemme sender du til valg@tamrotter.com

NB! Husk at for å kunne avgi din stemme til årsmøtet, må du være betalende medlem. Dere må altså ha betalt medlemskap for 2017. Medlemskap koster 150 kr og betalingen må være registrert før fristene ifm årsmøtet. Om noen velger å betale en høyere sum, vil de resterende pengene gå til NTF sitt helsefond. Alt tas i mot med takk.

Angående medlemskap:
Om du er nytt medlem og ønsker å melde deg inn i NTF, klikk på «bli medlem», fyll ut skjemaet og betal medlemsavgiften til vår foreningskonto med kontonr.: 1644 24 36855.
Husk å merke betalingen med navn.

Skal du fornye ditt medlemskap trenger du ikke fylle ut skjemaet på nytt, men oppgi ditt medlemsnummer, gjerne også navn, ved innbetaling av medlemsavgift.
Den som er lykkelig, kan ikke stå for tidlig opp <3
<3 Rubin, Beryll, Kløver, Master Splinter, Roger og Viggo <3

http://www.willywonkasrotter.com

WillyWonka
Gammelrotte
Posts: 2637
Joined: 12 Aug 2010, 21:57
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen
Contact:

Re: Sakslisten til årsmøtet 2017

Post by WillyWonka »

Da er alt klar for å stemme :D

Sent fra min E5603 via Tapatalk
Den som er lykkelig, kan ikke stå for tidlig opp <3
<3 Rubin, Beryll, Kløver, Master Splinter, Roger og Viggo <3

http://www.willywonkasrotter.com

utmeldt

Re: Sakslisten til årsmøtet 2017

Post by utmeldt »

Bare en liten kommentar til punktet om dekning av utgifter:
"Dekking av utgifter ved reise: Har NTF muligheten til å hjelpe med utgifter ifm reiser ved ulike aktiviteter styret skal delta i (f.eks Oslo PetShow, Rottetreff osv)."

Dette ble vedtatt på Årsmøtet i 2015:
E) Forslag om at Ntf bruker egne midler til å sende noen som evt. kan ha oppdretter kurs, treff, messe ol. 
Dette ble vedtatt med 5 stemmer for.

Så det er vel allerede avklart at NTF kan bidra med å dekke utgifter til reise så lenge det er penger i kassa.

WillyWonka
Gammelrotte
Posts: 2637
Joined: 12 Aug 2010, 21:57
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen
Contact:

Re: Sakslisten til årsmøtet 2017

Post by WillyWonka »

iwonamo wrote:Bare en liten kommentar til punktet om dekning av utgifter:
"Dekking av utgifter ved reise: Har NTF muligheten til å hjelpe med utgifter ifm reiser ved ulike aktiviteter styret skal delta i (f.eks Oslo PetShow, Rottetreff osv)."

Dette ble vedtatt på Årsmøtet i 2015:
E) Forslag om at Ntf bruker egne midler til å sende noen som evt. kan ha oppdretter kurs, treff, messe ol. 
Dette ble vedtatt med 5 stemmer for.

Så det er vel allerede avklart at NTF kan bidra med å dekke utgifter til reise så lenge det er penger i kassa.

aaaaah! Ja men da vet vi jo det ^^ Fant ikke ut av det når jeg så etter det :)
Den som er lykkelig, kan ikke stå for tidlig opp <3
<3 Rubin, Beryll, Kløver, Master Splinter, Roger og Viggo <3

http://www.willywonkasrotter.com

Post Reply