Valg til styret 2012

Ingvild
Sofaspiser
Posts: 147
Joined: 27 Sep 2007, 18:08
Location: Stenbråten, Oslo

Valg til styret 2012

Post by Ingvild »

Norsk Tamrotteforening trenger styremedlemmer!

På årsmøtet i januar 2012 skal medlemmer til styret velges, og vi i valgkomiteen oppfordrer alle medlemmer til å melde seg til å arbeide for rottene gjennom verv i NTFs styre.

De vervene som står på valg i 2012 er:

Sekretær - 1 år
Stine som i dag fyller denne posisjonen stiller til valg

Nestleder - 1 år

Styremedlem 2 - 1 år
Tante Pose som i dag fyller denne posisjonen stiller til valg

Webmaster - 2 år
Renya/Mari som i dag fyller denne posisjonen stiller til valg

Redaktør - 2 år

Nettbutikk - 1 år
Skaubytrollet som i dag fyller denne posisjonen stiller til valg

Valgkomite - 3 år

Nærmere informasjon om hva man forventes å gjøre i de forskjellige styrevervene kommer om ikke så lenge.

For å sitte i styret må man være myndig og ha vært medlem i NTF i minst 6 måneder. Man har tidligere gitt dispensasjon for regelen om å være myndig, men dette gis ikke med mindre det er en meget god grunn for det.

NTFs styre arbeider for å fremme rottesaken og å skape et trivelig miljø for rotteinteresserte i hele Norge. Per i dag har foreningen kloss opp til 100 betalende medlemmer, og styret består av seks personer i tillegg til redaksjonen for medlemsbladet GNAG.
Foreningen har også et godt tilbud til rotteeiere i nettbutikken, som kan levere blant annet for og strø til en rimelig penge. Du kan lese mer om styrets arbeid foregående år i referatene fra tidligere årsmøter, som også inneholder årsberetninger:
http://www.tamrotter.com/omntf/referatmeny.php

Å sitte i NTFs styre er spennende og givende. Man får muligheten til å påvirke retningen Norsk Tamrotteforenings arbeid tar og man har stor inflytelse på avgjørelser og framdrift i arbeidet. Vi ønsker oss initiativrike styremedlemmer som ikke er redd for å ta i et tak, som brenner for rotter og rottehold, og som har gode samarbeidsevner.

Ta kontakt med valgkomiteen på epost matmorsrotter@gmail.com hvis du ønsker å bidra!

Hilsen valgkomiteen: Woodgirl, Matmor og Ingvild

Ingvild
Sofaspiser
Posts: 147
Joined: 27 Sep 2007, 18:08
Location: Stenbråten, Oslo

Re: Valg til styret 2012

Post by Ingvild »

Beskrivelse av oppgavene:

Webmaster
Webmaster er ansvarlig for vedlikehold og koding av NTFs nettsider, samt å være administrator av NTFs forum. Du må enten være godt kjent med php og html, eller WYSIWYGprogrammer. Det er en fordel å kunne litt om databaser og å være fortrolig med c-panelet.
Webmasteren har også ansvar for backups av NTFs sider og databaser, å legge NTFs medlemmer til på forumet, og å legge inn nye kalenderbilder til kalenderkonkurransen på nettsidene.

Redaktør - 2 år:
Ansvar for å lage medlemsbladet Gnag som skal ut 4 ganger i året og samle inn stoff til dette. Du bør ha god kunnskap om data og kunne jobbe med tekst og bilder.
Redaktøren må kunne generere Gnag som et pdf-dokument, lagre forsiden som jpg bilde og generere medlemslister i xlsx.
(xlsx er filformatet i nyere utgaver av excel f.o.m. 2007.)
JPG- bildet av forsiden og PDF skal sendes til webmaster som legger det ut på nettsiden vår.
Ferdig Gnag som én pdf - med forside inkludert - og medlemsliste i xlsx sendes til trykkeriet.
Oppløsningen må være i minimum 300dpi.
Det er viktig at du har kapasitet til å gjøre denne jobben slik at medlemsbladet kommer ut i tide.
De to siste redaktørene har hatt god hjelp av programmene Indesign og Adobe Pro, men oppgavene kan løses ved hjelp av gratisprogrammer på nett dersom man kan bruke disse.

Sekretær - 1 år:
Ansvar for å svare på mail og sende ut velkomstmailer etter hvert som vi får betalende medlemmer.
Informasjon om dette får du fortløpende fra kasserer. Du må oppdatere medlemslister og sende informasjon om nye medlemmer til Redaktør slik at Redaktør kan sende ut Gnag fortløpende til nye medlemmer. Gnag sendes i retur til sekretær dersom det er noe galt med adressaten. Sekretær må da finne riktig navn og adresse, sende Gnag på nytt, samt oppdatere medlemslisten med riktig navn og adresse. Det er en fordel at du kan lagre medlemslistene som xlsx-dokument - se Redaktør.
Gratis konverteringsprogrammer fra xls til xlsx finnes på nett.

Styremedlem 1/nettbutikkansvarlig - 1 år:
Du må ta imot bestilling fra medlemmene og sjekke at disse er medlemmer. Så må du sende de informasjon om priser på det de har bestilt, inkl. porto, samt opplyse kontonr dette skal innbetales på og hva de skal merke betalingen med. Ta så kontakt med kasserer og be kasserer se etter innbetalingene.
Når pengene er mottatt på NTFs konto vil kasserer sende beskjed til nettbutikkansvarlig om at varene kan sendes ut. All betaling skal foregå via bank og ikke kontant.
Varer må hentes hos Scanbur i Nittedal, så du må ha tilgang på bil. Du må også ha mulighet for å oppbevare et lite lager hjemme hos deg selv.
Lageret skal være tørt og varene skal kunne stå der uten å bli ødelagte.
Du er til også ansvarlig for, til en hver tid, å ha oversikt over priser på varene (innkjøps- og utsalgspris) og porto ved de forskjellige forsendelsene.

Nestleder - 1 år:
Nestleder trekker i trådene når leder ikke er disponibel.

Styremedlem 2 og alle andre i styret:
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.
Ved frafall er det sedvane at styret re-konstituerer seg selv så lenge det er minst 5 styremedlemmer som kan dele på oppgavene.

Valgkommitté - 3 år:
Være pådriver for å skaffe valgbare kandidater til styreverv.
Valgkommitteen er ikke en del av styret.

Viseredaktør (jfr. referat fra årsmøtet 2010)
I tillegg er det ønskelig med en "viseredaktør" for Gnag. Oppgaven går ut på å samarbeide redaktør og steppe inn ved behov for at deadline kan overholdes også ved sykdom eller annet forfall. Oppgaven kan utføres av et annet styremedlem, men det er mulig å stille som viseredaktør uten å stille til styret.

Ta kontakt med valgkomiteen på epost matmorsrotter@gmail.com hvis du ønsker å bidra!

Hilsen valgkomiteen: Woodgirl, Matmor og Ingvild

Matmor
Gammelrotte
Posts: 5479
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Re: Valg til styret 2012

Post by Matmor »

Presentasjon av kandidater til styret 2012

For å velge må vi vite hva vi velger!
Her håper vi kandidatene til styrevalget vil komme med en liten presentasjon av seg selv, og hva de har å bidra med.

*Hvordan kan akkurat du fylle det styrevervet du stiller til?
*Hva burde styret/foreningen prioritere i 2012, og hvordan kan du arbeide med det?
(Hva koster det av penger? Og hvor mye arbeid er det snakk om på andre styremedlemmer og medlemmer?)
*Er det noe du vil arbeide for å endre, eller noe i foreningens målseting/vedtekter/veiledning du ikke kan stille
deg bak?
(Les dem før du svarer...)

Mvh. valgkommitteen: Ingvild, Woodgirl og Matmor

wollf
Gammelrotte
Posts: 9073
Joined: 24 Oct 2008, 18:34
Location: Bergen
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by wollf »

jeg stiller til valg som nestleder, dette er et verv uten store arbeidsoppgaver, men jeg vil alikevell få være med på avgjørelser og avstemminger i styret. Min oppgave vil være å steppe inn da Larm ikke er tilstede eller kan ta avsvaret som leder ved evt sykdom eller fravær.

Styret 2012 mener jeg bør gå mer inn for følgende:
1. tilrettelegge forumet mer for våre yngre brukere, ved å gjøre det mer barnevenlig. Vi har fått mange nye medlemmer under 15 år som føler seg usikkre og som ikke har like stor erfaring og kunskap som oss eldre her på forumet. Jeg synes det skal lages en liten gruppe for de som bare vil fortelle om sine små, tegne rottene sine og legge ut og kanskje bare snakke litt løst om alt og ingenting. kanskje en lekegrind? jeg synes også at vi bør ha en fadder ordning for de som ikke tørr eller ønsker å stille spørsmål de lurer på, slik at de slipper å bli møtt med at de får lese mer her inne på forumet før de spørr. dette også for de som er lei av å svare på de samme spørsmålene om og om igjen. husk ikke alle er like drevene på forum, og det å søke seg frem til noe kan virke lett for mange av oss, men vanskelig for andre.

2. flere moderatorer som ikke sitter i styret bør prioriteres. jeg synes at jo flere som har ansvarsområder jo bedre, alle skal føle at de har en tilhørlighet her i Ntf, styret har mye å gjøre til tider og da noen er borte, er det fint om andre utenfor kan hjelpe oss å rydde opp. ingen vil ha spam her inne og jo flere som hjelper til med å holde en god tone og et hyggelig forum oppe jo bedre er det. til og med styremedlemmer trenger innimellom litt moderering;)

3. Jeg ønsker at Ntf skal komme mer ut i lyset, vi er et temmelig gjemmt forum, som du kun kan finne om du søker oss opp. jeg synes at vi skal gå inn for å lage visittkort og flyers (vistaprint er det gratis) og legge disse ut på vårt lokale vetrinærkontor eller dyrebutikk. jo flere som vet om oss, jo flere blir vi, mer medlemmer betyr mer penger og mer penger betyr større rottetreff feks.
ikke minst flere folk her inne, og det liker vi. og vi kan også opplyse flere mennesker om riktig hold av rotter.

4. ang rottetreff ønsker jeg to i året, et østpå og et her i vest. for de som ikke kan reise langt og for de som vil ha dobbel morro. det er ikke bare utgifter å ha et treff, men også viktige penger kommer inn som går til å holde driften oppe og som gjør at vi kan få gnag i posten. det er meldemmene våre som kan takkes for dette.

5. avlergruppen bør bli mer synlige, vi oppdrettere holder oss for oss selv mye, vi er lite synlige og bør stå for et sundt og godt rottehold. vi bør være flinkere til å vise at vi er her både i diskusjoner om avl, og genetikk. det vi kan , kan andre lære. de som ønsker å bli oppdrettere bør ønskes velkommen av oss, og kanskje bli tilbudt en mentor i sitt distrikt. vi vet godt at vi er for få og den eneste måten å bli flere på er i inkludere andre. vi er ikke spesielle noen av oss, vi har bare mer kunnskap innen for et område. om vi får 5 til oppdrettere som henter rotter fra sverige/danmark osv. står vi alle sterkere. skal ikke mye til, men slik det er nå tror jeg vi (inkludert meg selv) skremmer vekk nye og potensielle avlere, som både vil og ønsker å få gode rotter til landet.

6. styret bør også bli mer synlige, flere oppdateringer om hva som jobbes med, hvem de er og hva de vil nå frem med. medlemmene bør kunne se at styret er her og jobber mot et bedre Ntf.
ikke minst bør styret være flinkere til å høre på medlemmenes ønsker. årsmøtet bør være mer inkluderende for medlemmene

7. raskere behandlingstid av blandt annet medlemskap bør jobbes med.

8. konkurranser, jeg vil ha flere konkurranser og lek. det var stor oppsluttning på hemmeligvenn. vi vil ha mere av dette. den eneste konkurransen vi har nå er kalenderrotten. jeg vil ha flere miljøskapende ting, noe som får oss alle nærmere hverandre og bedre kjennt. flere rottetreff er også en slik ting (se punkt 4), det er den beste måten å bli kjennt med hverandre på. dette skaper et bedre forum.

9. jeg vil at vi skal ta opp å se nøyere på obdusjonsfondet til nyåret, hva kan vi gjøre får å få inn mer penger her og hva bør prioriteres? klarere rettningslinjer på hva disse pengene skal brukes til

alle punktene over kreve lite av styret og våre medlemmer. det handler rett og slett om en liten forandring. Ingen av punktene ovenfor koster mer penger enn det som vil komme inn heller.
i bunn og grunn tjener vi alle på det
det er sikkert flere ting jeg kommer på etter hvert. så jeg får skrive litt underveis tenker jeg.
men fikk i allefall sendt det jeg hadde på hjertet nå

Tonje Lenore
Gammelrotte
Posts: 2462
Joined: 07 Jan 2011, 09:11
Location: Over alt
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by Tonje Lenore »

Mitt navn er Tonje Lenore og jeg stiller til valg som sekretær – dette går ut på at jeg skal svare på mail og sende velkomstmailer når vi får nye medlemmer(betalende).
Oppdatere medlemslister slik at gnag kommer ut til riktig vedkommende etc.
Du kan se mer om sekretær stillingen litt lenger opp her


Det jeg mener NTF styret i 2012 burde gjøre er:

* Ha flere moderatorer da det har vært gjentatte ganger mange upassende innlegg som burde blitt slettet med en gang, i tillegg til innlegg som kan være støtende for andre parter er det da greit med flere.
Som man sier, jo flere jo bedre!

* NTF burde også prioritere å promotere seg selv mye mer, da mener jeg med at NTF burde bli mer kjent, og ikke komme opp helt tilfeldig når man søker opp et rottespørsmål eller noe om rotter.
Lage en egen avtale med oppdrettere på NTF om at de gir ut feks medlemskap ved kjøp av rotteunger, informerer om forum osv.
Få forskjellige folk som bor rundt om i Norge til å legge ut flyers, informasjon, henge opp plakater, informere veterinærer osv.
Jo mer synlig NTF blir, jo mer fokus på ordentlig rottehold blir det også, for jo flere som vet om NTF, jo flere vet hva det innebærer å ha rotte før man skaffer seg det!

* Jeg syns også at det ikke bør ta alt for lang tid før man får svar når man har betalt inn NTF medlemskap – dette som sekretær vil jeg da bidra med at det vil være en rask og effektiv behandlingstid, da det i perioder kan ta veldig lang tid før nye medlemmer får bekreftelse av sitt medlemskap.

* Rottetreff burde arrangeres oftere, som hvert fall to ganger i året.
Dette fordi det er sosialt, man kan treffe folk bak forum navnene og i tillegg hilse på hverandres rotter og dele masse informasjon.
I tillegg syns det det bør planlegges litt mer grundig, da det er penger som skal brukes på best og minst mulig måte og tilrette legge slik at flest mulig kan komme.
Ettersom vi er spredt over i landet, syns jeg det er best å ha det slik at et er i nærheten av Oslo og
det andre er i nærheten av Tr.Heim eller Bergen.( eller andre steder så klart)
Det skal jo være en morsom ting folk har lyst til å være med på til tross for at det er ugifter man må ut med ettersom man må reise, men igjen, så kan jo dette også planlegges, om man finner et sted
hvor vi kan feks ha telt, campingvogn etc.
Muligheten for at noen kan ha det hjemme hos seg er også der - det viktigste er at vi har det gøy, sosialiserer og blir mer kjent med hverandre og andre!

* Jeg er også veldig for det forslaget til Wollf, ha flere konkurranser, da hemmelig venn opplegget ble en stor suksess som gledet mange bartesnuter og eiere.
Det er utrolig sosialt og ikke minst, man blir bedre kjent med hverandre samt at det skaper et godt miljø der man føler seg inkludert.

* Forumet på NTF er i seg selv veldig bra, men når det kommer nye medlemmer som er under 16 år og har mange forskjellige spørsmål, blir disse med en gang “dømt” og vi er veldig “strenge” i tonen når vi snakker og forteller dem forskjellige ting.
Selv om kanskje det ikke var ment som strengt eller at det skulle oppfattes slik, blir det oppfattet av dem da de er helt nye, er veldig usikker og vil da gjerne ha svar – ikke “ hvorfor har du ikke lest før du spurte?” svar.

Jeg syns da vi burde legge mye mer vekt på nye medlemmer som ER under 16 år, de har tross alt funnet forumet og vi skal da ikke skremme dem vekk igjen.
Det burde vært et “eget” sted hvor de som er under 16 år kan spørre og grave så mye de vil uten at de skal bli møtt med stor skepsis og at de kan føle seg mer velkommen.
At de blir rett og slett tatt vare på, vi har alle vært der selv så hvorfor ikke ta vare på disse nykommerne og skape et godt fellesskap som de kan prate om og vidreføre til andre igjen!

* Når det gjelder helsefondet syns jeg det bør bli bedre informasjon ang dette.
Da mener jeg hvor mye som har blitt samlet inn, hvordan ting vil foregå og hva vi kan gjøre for å få inn mest mulig penger inn til dette fondet
som f eks at folk donerer bort ting de ikke trenger, noen syr hengekøyer, lager rotteting etc.

* Helt til slutt vil jeg ta med alle avlere på NTF, dette er et fint og godt miljø – men det blir holdt litt i skyggen. Dette syns jeg er veldig synd da jeg mener at alle avlere på NTF burde komme bedre frem, vise hva de driver med og hva de er opptatt av.
Dette også for å faktisk sette mer lys på hva faktisk oppdrettere gjør samt det gir masse informasjon til potensielle oppdrettere senere.
Det kan da være stor mulighet for å få ned antall tilfeldige kull og at flere får forståelse for at det ikke bare er å sette en gutt og ei jente samme og håpe på det beste.
Jeg vil at vi skal ta til oss disse som faktisk har lyst til å bli oppdretter i fremtiden, lære dem det vi kan, være en slags “mentor/fadder” slik at de ikke blir skremt bort men føler de blir tatt vare på.
Dette vil også øke deres selvtillit og dermed kan de også vidreføre informasjon som de lærer igjen til andre, noe som er kjempe bra.
Der igjen kan vi vinne på det da riktig informasjon kommer ut om rotter generelt, rottehold, avl etc – jo flere som er bevisste på dette, jo mindre tilfeldige kull får vi og da blir resultatet at vi får gode og fine rotte linjer i Norge!

Disse endringene vil ikke koste styre mye, det vil heller ikke kreve mye av medlemmer.
Forandring fryder, og det har vi alle godt av, nå og da!
Jeg selv vil engasjere meg masse til tross for at sekretær rollen er litt mer anonym, jeg vil alltids stille opp om det trengs

:cheerful:
Tinkerbell,Fair Game,Naranda,Indium,Inara,Lust og Ruby :rottehode:


:angel: [HEAVY BLACK HEART] Hvil i fred alle mine vakre engler, alltid elsket, aldri glemt [HEAVY BLACK HEART] :angel:


http://Www.selgerotter.blogg.no

torasrotter
Gammelrotte
Posts: 3403
Joined: 07 Jan 2008, 15:04
Location: Kristiansand
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by torasrotter »

Mitt navn er Tora Espeseth Kvaale, og jeg ønsker å stille til valg som redaktør.. Dette går ut på at jeg lager medlemsbladet Gnag.. Jeg har en over gjennomsnittlig forståelse for data-program, og tror jeg skal klare denne oppgaven på strak arm!

Som redaktør har jeg noen ønsker for Ntf som forening og hva som kan jobbes mer med. Jeg ser at mye av det jeg ønsker å jobbe med er nevnt over, noe jeg synes er veldig positivt! Det betyr at vi alle har samme ønsker for Ntf og at flere jobber mot samme mål..


Mine ønsker for Ntf 2012
:

*Synliggjør Ntf mye mer en det er pr dags dato.. Det er mye som kan gjøres for å få litt mer fokus på foreningen.. Mye kan gjøres uten at det koster foreningen for mye .
-Flyers/Brosjyrer med opplysninger om rottehold/Ntf som forening og forum. Disse kan legges hos veterinærer, dyrebutikker og på andre samlingspunkt for dyreinteresserte.
Hvis det lages slik at medlemmene våre kan laste den ned og skrive den ut selv hadde det vært supert!
- Samarbeid mellom oppdretter og Ntf som forening, i forhold til avtaler om medlemskap i Ntf ved kjøp av rotteunger.. Dette vil ikke koste Ntf noe som helst, og heller ikke koste oppdrettere noe særlig.
-Kan man få Ntf som forening mer synlig i media? Ta kontakt med kanaler/Radio ol for å se om det er noen interesse for innslag om tamrotter. Kanskje skrive et leserinnlegg til en avis, eller høre om barnetimen har lyst på besøk.. Man ser stadig dyr i media, men sjeldent rotter og som regel er det mye feilopplysninger ute og går..

*Rottetreff minimum 2 ganger i året, et østpå og et vestpå.. Dette er et utrolig koselig arrangement og det er gøy å kunne se hvordan vi ser ut bak nicket vårt.. Jeg ønsker også å oppfordre medlemmene våre til å ha private rottefester der de bor.. Det er ikke mange som har råd til å reise over halve landet, og det er kjedelig at de skal gå glipp av festen! Dette er viktig for å promotere Ntf som forening, og for å samle inn penger fra kakesalg og lodd..

*Flere konkurranser/leker. Kalenderkonkurransen er alltid populær, og jeg ønsker flere av samme type. Hemmelig venn ble mottatt veldig godt, og jeg ønsker at det skal fortsette slik! Alle typer konkurranser/leker er med på å styrke samholdet i foreningen og involvere de yngre medlemmene.. Jeg har lyst til å ha en konkurranse som går ut på at man skal ta bilder av rottene etter et spesielt tema.. Eksempel på tema er, søteste rotte bilde, morsomste rotte, skumleste rotte osv.. Vinneren av konkurransen får bildet sitt i gnag.. Dette er en konkurranse som involverer de yngste!

* Jeg ønsker flere artikler/innslag for barn i gnag.. Mange familier er medlemmer og da er det morsomt for de minste å ha litt mer å lese..
-Fargelegg rotten (rotte i strek/sort hvitt tegning som barna kan fargelegge selv)
-Ny vandrehistorie? Lynet på ville veier slo jo godt ann!
-Konkurranser for barn. Feks: Hvorfor skal ikke rotter ha sagspon i buret?
- Send inn din rottetegning!

*Tilrettelegge forumet mer for de yngre brukere.. En stor del av medlemmene våre er ganske unge, og mange av de blir skremt av den krasse tonen de av og til møter her inne.. Mange skryter av forumet vårt, men det er også noen som føler seg angrepet.. Det skal ikke skje! Ideen om en lekegrind liker jeg godt. En egen forumdel for de litt yngre som ikke tørr å spørre oss i de vanlige trådene.. En "sikker-sirkel" hvor de vil få hyggelig og kurante svar..

*Mentor ordning. Det er mange medlemmer som ønsker å vite mer om oppdrett og avl.. Det er lettere å kommunisere med en person enn et helt forum.. Mange nye medlemmer skremmes bort når de blir "angrepet" av mange på en gang.. Dette innebærer at noen kunne tenke seg å påta seg det ansvaret, men det tror jeg ikke blir noe problem. Vi er mange medlemmer med god kunnskap.. Selv har jeg vært mentor og det er veldig givende, og det er deilig å kunne hjelpe noen!

*Styret bør være mer synlig utad! Større kommunikasjon internt i styret, enten via skype eller andre slike program. Jevnlige oppdateringer om hva styret jobber med, og hva de ønsker å oppnå i løpet av året.. Involver medlemmene og opplys bedre om hvem som sitter i styret.

* Flere moderatorer som er aktive.. Det har vært endel tilfeller med innlegg som har vært virkelig stygge, og da burde det være noen moderatorer som kan ta fatt i dette raskt.. Det er mange medlemmer som er pålogget hele dagen, da burde kanskje de få bli moderatorer?

*Rom for en skikkelig diskusjon! Selv om jeg ønsker at det skal være en god tone på forumet så skal det også være rom for uenigheter! Jeg ønsker at det skal være mulig å diskutere og være uenige uten at det blir sett på som personangrep. Jeg synes at moderator av og til bruker energien sin på feil plass..

*Mer aktivt arbeid på avlerfronten fra Ntf sin side. Jeg forstår at midlene ikke alltid er der, men det betyr ikke at man ikke kan være aktiv. Jeg ønsker også at styret skal samarbeide mer med oppdrettere, spesielt med tanke på støtte i forhold til import ol(ikke nødvendigvis i forhold til økonomiske midler) .
Avlergruppen bør synliggjøres mer. Kan den gjøres mer offisiell? Vi må ikke glemme at avlergruppen består av privatpersoner med begrensede resurser. Hvis Ntf som forening ønsker å påvirke rottebestanden i Norge er de avhengige av et tett samarbeid med oppdrettere.

*Årlige avlertreff i regi av Ntf. Det har vært et treff til nå i år, og det var en stor hit! Vi er avhengige av et godt samarbeid mellom oppdrettere, og det har vi heldigvis nå. Samarbeidet i Norge er på topp og slik skal det forbli!

*Jeg ønsker at muligheten for å åpne kull-forumet skal diskuteres. Iallefall for en prøve periode.. Jeg tror ikke man kan fjerne et problem ved å overse det. Det har vært endel krasse diskusjoner inne på gamle kull-tråder, men da må man rett og slett ha bedre moderering. Om ikke hele kull-forumet åpnes så synes jeg iallefall kulloppdatering-delen bør åpnes. Det er utrolig tungvindt å måtte sende PM til moderatorer hver gang man skal legge inn informasjon om kullet. Det vil ikke være noe problem med å åpne det hvis man har nok aktive moderatorer.

*En sekretær som er mer aktiv en den vi har nå. Det er for mye ventetid for nye betalende medlemmer slik som det er nå, Tonje Lenore har mange gode synspunkter på dette punktet!

* Større opplysning om hva obduksjonsfondet er og hva det går til. Svært få medlemmer er klar over at det i det hele tatt eksisterer. Bedre opplysninger om obduksjon og flere oppfordringer til medlemmene om å obdusere.. Hva ble alle pengene brukt på i fjor, og hvilke rotter bør prioriteres? Jeg ønsker at disse pengene skal brukes på de rottene vi vet kommer til å påvirke avlen til flere andre oppdrettere i Norge..

*Jeg ønsker at det i hvert Gnag skal være et brev/leserinnlegg fra styret med litt informasjon om hva som skjer i foreningen og hva de jobber med..

Som sagt er det mye det samme som går igjen hos alle tre som har postet til nå, men jeg tror dette er et godt tegn :cheerful: Endringene som jeg har foreslått over er realistiske mål å sette seg. Det vil kreve litt mer tid fra styret sin side, men jeg er klar for det! De fleste endringene trenger ikke å gå ut over budsjettet eller medlemmene. Jeg tror medlemmene er klare for litt forandringer!

Ntf er en stor del av livet mitt, og har vært det i mange år. Jeg kommer til å være (eller er) engasjert og forpliktet til stillingen min, og jeg vil gjøre mitt aller beste for å innfri forventningene som blir satt til meg!

Godt valg! :nottelling:
A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger..
http://sites.google.com/site/rotteslottet/home
Mail: karmas_rattery@hotmail.com
Dizzy, Chanel, Sangha, Siddharta, Fosil & Kevay * Percy & Sheldon

wollf
Gammelrotte
Posts: 9073
Joined: 24 Oct 2008, 18:34
Location: Bergen
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by wollf »

det betyr jo bare at om vi tre kommer inn i styret vil vi jobbe for samme sak. og det er jo bare supert

Larm
Gammelrotte
Posts: 4777
Joined: 16 Jun 2008, 21:14
Location: Bergen
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by Larm »

Tror det er litt misforståelser ute og går her.
Det tar ikke lang tid for betalende medlemmer pga at sekretær bruker lang tid.
Det er prosessen fra at innbetalingen registreres i banken til NTF (tar gjerne noen dager etter at betalingen har fofalt i medlemmets bank), kasserer sjekker for innbetalinger i NTF sin bank (1 gang i uken), så sendes det beskjed til sekretær som generer medlemsnr og sender velkomstmail, og så må personene selv sjekke om velkomstmailen har kommet (den havner dessverre ofte i useriøs e-post). Det er ofte det siste som gjør at folk ikke tror de har fått velkomstmail, nemlig at den ikke havner i innboks.
Det er altså ikke pga at sekretæren ikke gjør jobben sin :wink:

Ville bare oppklare dette siden flere nvnte dette spesielt :cheer:
Lisbeth
Rigel, Miro, Chino, Lillegutt, Ludvig, Sølvgutten og Dumbus
Chara, Mumrik, SilkeGnafs, Venus, MiniRult, Batgirl, Bambi, Sharma, Lillefot, Blaze, Aurora, Lille Prikk, Pippi og Ronja
http://www.rattus.no" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mystic.no" onclick="window.open(this.href);return false;

wollf
Gammelrotte
Posts: 9073
Joined: 24 Oct 2008, 18:34
Location: Bergen
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by wollf »

synes ikke dette er stedet å unskylde dette på uansett.... vi vet det tar lang tid fra kasserer har fått inn pengene men noen ganger har medlemmene ventet i flere uker på å bli medlemmer å få tilgang til alle gruppene. og dette skal gå igjennom 3 ledd, jeg tror det er det det er snakk om. dette må gå fortere enn det har gjort til nå. det er utrolig kjedelig å vente så lenge som mange her inne har måttet gjort før. så ja ikke bare sekretær, dette må alle i styret sørge for går raskere

og jeg tror tora mente også at sekretær bør generellt være mer synlig enn den er... få her vet hve sekretær pr dags dato er
Last edited by wollf on 30 Nov 2011, 18:23, edited 1 time in total.

wollf
Gammelrotte
Posts: 9073
Joined: 24 Oct 2008, 18:34
Location: Bergen
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by wollf »

*Jeg ønsker at muligheten for å åpne kull-forumet skal diskuteres. Iallefall for en prøve periode.. Jeg tror ikke man kan fjerne et problem ved å overse det. Det har vært endel krasse diskusjoner inne på gamle kull-tråder, men da må man rett og slett ha bedre moderering. Om ikke hele kull-forumet åpnes så synes jeg iallefall kulloppdatering-delen bør åpnes. Det er utrolig tungvindt å måtte sende PM til moderatorer hver gang man skal legge inn informasjon om kullet. Det vil ikke være noe problem med å åpne det hvis man har nok aktive moderatorer.

go go go go :aww:
også til mere åpenhet for diskusjoner

torasrotter
Gammelrotte
Posts: 3403
Joined: 07 Jan 2008, 15:04
Location: Kristiansand
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by torasrotter »

Jepp det står rett under :cheerful:
*Rom for en skikkelig diskusjon! Selv om jeg ønsker at det skal være en god tone på forumet så skal det også være rom for uenigheter! Jeg ønsker at det skal være mulig å diskutere og være uenige uten at det blir sett på som personangrep. Jeg synes at moderator av og til bruker energien sin på feil plass..
A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger..
http://sites.google.com/site/rotteslottet/home
Mail: karmas_rattery@hotmail.com
Dizzy, Chanel, Sangha, Siddharta, Fosil & Kevay * Percy & Sheldon

Tonje Lenore
Gammelrotte
Posts: 2462
Joined: 07 Jan 2011, 09:11
Location: Over alt
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by Tonje Lenore »

Larm wrote:Tror det er litt misforståelser ute og går her.
Det tar ikke lang tid for betalende medlemmer pga at sekretær bruker lang tid.
Det er prosessen fra at innbetalingen registreres i banken til NTF (tar gjerne noen dager etter at betalingen har fofalt i medlemmets bank), kasserer sjekker for innbetalinger i NTF sin bank (1 gang i uken), så sendes det beskjed til sekretær som generer medlemsnr og sender velkomstmail, og så må personene selv sjekke om velkomstmailen har kommet (den havner dessverre ofte i useriøs e-post). Det er ofte det siste som gjør at folk ikke tror de har fått velkomstmail, nemlig at den ikke havner i innboks.
Det er altså ikke pga at sekretæren ikke gjør jobben sin :wink:

Ville bare oppklare dette siden flere nvnte dette spesielt :cheer:
Det er jo ikke missforståelser, det er jo hvordan vi oppfatter det pga all den ventetiden!
Men uansett så kan det tas når den tid kommer, nå er det fokus på hvem som stiller til valg :cheerful:
Tinkerbell,Fair Game,Naranda,Indium,Inara,Lust og Ruby :rottehode:


:angel: [HEAVY BLACK HEART] Hvil i fred alle mine vakre engler, alltid elsket, aldri glemt [HEAVY BLACK HEART] :angel:


http://Www.selgerotter.blogg.no

renya
Webmaster
Posts: 1241
Joined: 14 Apr 2008, 01:18
Kjønn: Kvinne
Location: Austafor sol og vestafor måne

Re: Valg til styret 2012

Post by renya »

torasrotter wrote:Om ikke hele kull-forumet åpnes så synes jeg iallefall kulloppdatering-delen bør åpnes. Det er utrolig tungvindt å måtte sende PM til moderatorer hver gang man skal legge inn informasjon om kullet. Det vil ikke være noe problem med å åpne det hvis man har nok aktive moderatorer.
Berre ein liten kommentar der, kulloppdateringen -er- open for kommentarer. :)
Ronny er ei rotte
- det er ei dame forresten.

Tonje Lenore
Gammelrotte
Posts: 2462
Joined: 07 Jan 2011, 09:11
Location: Over alt
Contact:

Re: Valg til styret 2012

Post by Tonje Lenore »

Ikke på planlagte kull :cheerful:
Tinkerbell,Fair Game,Naranda,Indium,Inara,Lust og Ruby :rottehode:


:angel: [HEAVY BLACK HEART] Hvil i fred alle mine vakre engler, alltid elsket, aldri glemt [HEAVY BLACK HEART] :angel:


http://Www.selgerotter.blogg.no

Skaubytroll
Gammelrotte
Posts: 2017
Joined: 12 Feb 2004, 20:29
Location: Enebakk

Re: Valg til styret 2012

Post by Skaubytroll »

Jeg, Stine Jacobsen, også kjent som Skaubytrollet, stiller igjen til valg i vervet Styremedlem 1/nettbutikkansvarlig. Jeg har hatt dette vervet 1 år nå, og trives med det. Jeg mener selv at jeg har gjort en god jobb - og både svart på mailer fortløpende, og sendt varer av gårde så fort det har latt seg gjøre. Jeg har fremdeles en stor bil, og en grei lagringsmulighet.

Ntf i 2012:
Utskriftene som ligger her: http://www.tamrotter.com/utskrifter/index.php skal jeg , som jeg har gjort i dette året som har gått også, henge opp og legge igjen på relevante steder. Kanskje vi når frem til enda flere i 2012.
Vil også for neste år fremme idemyldring om hvordan vi kan få NTF mer frem i lyset.
Går det på noen måte an å «verve» de som selger kull på finn? Evt komme i kontakt med de som selger til dyrebutikker?
Voksenrekruttering. Jeg skulle ønske det var mer engasjerte voksne mennesker. Og ja, det er nok noen voksne på medlemslista, men hvordan kan vi gjøre disse mer engasjerte? Hva kan vi gjøre for å involvere flere?
Styret bør jobbe for styrking og velfungerende grupper – avlergruppe og styret. Kommunisering underveis. Begge grupper bør være grupper som kan samarbeide innad uten de altfor store konfliktene – særs viktig i styret
Sosialt samvær er viktig og moro – så et treff øst og et vest bør man kunne klare, men skal det være i regi av NTF er det ganske mye planlegging som står bak. Det er tidkrevende.
Ellers er det mye bra skrevet her. Og jeg liker engasjementet. Jeg anser også meg selv som lett å jobbe sammen med. Jeg er litt som poteten, kan brukes til det meste.
Anyway, jeg liker å drive butikk – og håper jeg får bli med et år til :)
Skaubytrollets rotteri
NTF Nettbutikk
Mat og strø av ypperste kvalitet.

Post Reply