Helsefond

Helsefondet har som formål å bidra med økonomisk støtte til medlemmer som ønsker å bidra til ny kunnskap vedrørende forhold som kan føre til bedre helse hos tamrotter samt andre forhold som kan være av betydning for tamrottebestanden i Norge ( f.esk i forbindelse med oppdrett) Vi gir ikke støtte til vanlige veterinærutgifter.

Eksempler på hva kan du søke om støtte til:
– obduksjoner ( selv om dette er dyrt, kan det fortsatt støttes i tilfeller som kan være av betydning)
– utprøving av medisiner ( f.eks utprøving av inhalasjoner)
– blodprøver
– bakterielle prøver
– annen prøvetaking

NTF har ikke samarbeid med veterinær, du må selv ta kontakt med din veterinær ang det du ønsker å undersøke.

Krav for å få støtte:
– må være medlem i NTF
– NTF får en kopi av prøvesvar

Styret avgjør hvilke saker som kan få støtte. (så lange det er penger i kassa)