Årsmøtet 2017

Årsmøte NTF 2017

Sted: Hjemme hos vår redaktør, Camilla Kuhn
Adr.: Ringeveien 49. 1482 Nittedal
Tid/dato: Lørdag 18.02.2017. Klokken 12:00

I forbindelse med årsmøtet har NTF sine medlemmer muligheten til å komme med spørsmål og/eller saker som skulle være av interesse for medlemmet. Sakene må gis skriftlig og sendes på mail til: ntf@tamrotter.com
Siste frist for innsending av saker er fredag 27. januar 2017

Når sakslisten er lagt ut er det mulighet for å forhåndstemme på sakene som skal tas opp på årsmøtet. Det vil bli gitt beskjed når vi er klare til å motta stemmene, og siste frist for å avgi din stemme er torsdag 16.02.17. Din stemme sender du til valg@tamrotter.com

NB! Husk at for å kunne avgi din stemme til årsmøtet, må du være betalende medlem. Dere må altså ha betalt medlemskap for 2017. Medlemskap koster 150 kr og betalingen må være registrert før fristene ifm årsmøtet. Om noen velger å betale en høyere sum, vil de resterende pengene gå til NTF sitt helsefond. Alt tas i mot med takk.

Angående medlemskap:
Om du er nytt medlem og ønsker å melde deg inn i NTF, så klikk her!, fyll ut skjemaet og betal medlemsavgiften til vår foreningskonto med kontonr.: 1644 24 36855.
Husk å merke betalingen med navn.

Skal du fornye ditt medlemskap trenger du ikke fylle ut skjemaet på nytt, men oppgi ditt medlemsnummer, gjerne også navn, ved innbetaling av medlemsavgift.