Verv til valg for 2017

I februar 2017 vil det bli arrangert nytt årsmøte for Norsk Tamrotteforening. I den forbindelse ønsker vi tilbakemelding på hvilke saker dere ønsker skal tas opp. Alle saker sendes på mail til ntf@tamrotter.com

I tillegg til saker er det flere verv til NTF styret som er ute til valg. Om du er engasjert og ønsker å gjøre en innsats for NTF i 2017/2018 er du hjertelig velkommen til å stille til valg. Styret samarbeider om å fremme foreningen, være synlig og bidra til at god informasjon om rottehold når så mange som mulig.

For å kunne stille til valg må du være over 18 år, samt ha hatt gyldig medlemskap i NTF de siste 6 månedene før årsmøtet blir arrangert, og ha vært aktiv på forumet i samme periode.

Om dette høres interessant ut send en mail til ntf@tamrotter.com Mailen må bestå av navnet deres og hvilket verv du ønsker å stille til valg slik at vi vet hvilke kandidater som stiller til de ulike vervene når dette skal annonseres.

Det er mulig å søke om dispensasjon om en ikke oppfyller kravene, send en mail til styret med din begrunnelse.

Verv til valg ved årsmøtet 2016

Leder – 2 år
Trekker i trådene. Har tegningsrett, disponerer foreningens konto sammen med kasserer.

Kasserer – 2 år
Fører regnskap, sender beskjeder om innbetalinger til sekretær (for medlemsskap) osv.

Nestleder – 1 år
Nestleder trekker i trådene når leder ikke er disponibel.

Sekretær – 1 år
Ansvar for å svare på mail og sende ut velkomstmailer etter hvert som vi får betalende medlemmer.
Informasjon om dette får du fortløpende fra kasserer. Du må oppdatere medlemslister og sende informasjon om nye medlemmer til Redaktør slik at Redaktør kan sende ut Gnag fortløpende til nye medlemmer. Gnag sendes i retur til sekretær dersom det er noe galt med adressaten.
Sekretær må da finne riktig navn og adresse, sende Gnag på nytt, samt oppdatere medlemslisten med riktig navn og adresse.

Styremedlem m/nettbutikk – 1 år
Du må ta imot bestilling fra medlemmene og sjekke at disse er medlemmer. Så må du sende de informasjon om priser på det de har bestilt, inkl. porto, samt opplyse kontonr dette skal innbetales på og hva de skal merke betalingen med. Sjekker konto om innbetaling er gjort.
Når pengene er mottatt på NTFs konto vil nettbutikkansvarlig sende varen. All betaling skal foregå via bank og ikke kontant.
Du må ha mulighet for å oppbevare et lite lager hjemme hos deg selv.
Lageret skal være tørt og varene skal kunne stå der uten å bli ødelagte.
Du er også ansvarlig for, til en hver tid, å ha oversikt over priser på varene (innkjøps- og utsalgspris) og porto ved de forskjellige forsendelsene.

Styremedlem 2- 1 år
Styremedlem 2 og alle andre i styret:
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.
Vedtatt på årsmøte 2015: styremedlem og vara jobber for å finne nye kandidater til neste styrevalg.

Vara – 1 år
Tre inn ved forfall i styret
Vedtatt på årsmøte 2015: styremedlem og vara jobber for å finne nye kandidater til neste styrevalg.