Oppdrettere

Her er en liste over oppdrettere fordelt på fylke.

NTF utfører ingen kontroller på disse oppdretterne så NTF kan ikke gå god for kvaliteten på dem. Styret i NTF anbefaler alle kjøpere å stille spørsmål og ha et kritisk blikk ved kjøp av rotter.

Listen oppdateres fortløpende. Dersom du ønsker å stå som oppdretter her forventes det at du følger NTF`s sine anbefalninger om rottehold og du må være villig til å være mentor for nye oppdrettere. Ønsker du å avle? ta kontakt med NTF på mail, ntf@tamrotter.com.

AKERSHUS

RotteSkogen
Ingerid Øksenvad
Mail: ingerid@lundqvist-hundeskole.no
Hjemmeside: http://www.rotteskogen.no/
Forumnick: Ingerid Øksenvad
Bosted: Ytre Enebakk

Hardy Rats
Kristin Bruton
Mail: kristin_bruton@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/HardyRats/?ref … fruit.com/
Forumnick: Hardyrats
Bosted: Østfold

Raketta Rattery
Sandra Tajet
Mail: sandratajet@hotmail.com
Facebook: https://m.facebook.com/profile.php?id=226688341543666&ref=content_filter
Forumnick:
Bosted: Skjetten

OSLO/BUSKERUD

Ceecii
Astrid Cecilie Joensen & Marit Cecilie Kvitberg
Mail: ceecii.rotteri@yahoo.com
Hjemmeside: https://sites.google.com/site/ceeciirattery/
Bosted: Oslo/Hønefoss

KRISTIANSAND

Skottenerottene (utlån av hanner)
Ida Kristine Skottene Davidsen
Mail: idasd@hotmail.com
Forumnick: Ida Davidsen
Hjemmeside: https://www.facebook.com/skottenerottene/
Bosted: Kristiandsand

Retningslinjer NTF oppdretter

Det forventes at oppdrettere som står på oppdrettslisten til NTF følger disse punktene.

– Oppdretterens avlsarbeide tar utgangspunkt i NTF sin avlsveiledning. Oppdretteren opplyser om eventuelle avvik fra denne.

– Utsteder stamtavle på ungene ved overdragelse eller på forespørsel.

– Har jevnlig oppfølging på kullene de har satt til verden. Er åpen og ærlig om eventuelle kjente helseproblemer som foreligger i linjene. Dersom kjøper har overtatt et individ med tydelige og kjente avvik skal dette opplyses.

– Har alltid dyrene sitt beste i fokus. Dette betyr både for foreldredyrene og kommende unger.

– Foretar en grundig vurdering og sjekk på fremtidige hjem av avkom og evt. omplasseringer.

Mentorprogrammet

– En mentor innen oppdrett må ha vært godkjent i ett år, og ha erfaring fra minst to kull.

– Ved å stå på NTF sin oppdrettsliste godtar du å eventuelt bli tildelt et oppdrett du skal være mentor for, forutsett at dere oppfyller kriteriene.

– En mentor skal intervjue det nye oppdrettet, og stille relevante spørsmål ut i fra vår avlsveiledning.

– Du skal forsikre NTF om at oppdrettet har kunnskapen, utstyret, og ikke minst, holdningen som skal til for å drive et vellykket oppdrett med friske og fornøyde rotter.

– Etter godkjenning skal du videre ta kontakt etter 6 mnd. og få en oppdatering på oppdrettet, og ta en vurdering om oppdrettet følger avlsveiledningen og at oppdrettet drives etter slik det ble framstilt i intervjuet. En ny oppdatering etterspørres etter nye 6 mnd.

– Dersom oppdrettet da innfrir NTF sine kriterier og holdninger, kan oppdrettet selv godkjennes som mentor.

Godkjente mentorer pr. 1.januar 2020
HardyRats
Ceecii
RotteSkogen