Oppdrettere

Her er en liste over oppdrettere fordelt på fylke.

NTF utfører ingen kontroller på disse oppdretterne så NTF kan ikke gå god for kvaliteten på dem. Styret i NTF anbefaler alle kjøpere å stille spørsmål og ha et kritisk blikk ved kjøp av rotter.

Listen oppdateres fortløpende. Dersom du ønsker å stå som oppdretter her forventes det at du følger NTF`s sine anbefalninger om rottehold og du må være villig til å være mentor for nye oppdrettere når man selv har hatt to kull. Ønsker du å avle? ta kontakt med NTF på mail, ntf@tamrotter.com.

AKERSHUS

RotteSkogen
Ingerid Øksenvad
Mail: ingerid@lundqvist-hundeskole.no
Hjemmeside: http://www.rotteskogen.no/
Forumnick: Ingerid Øksenvad
Bosted: Ytre Enebakk

Hardy Rats
Kristin Bruton
Mail: kristin_bruton@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/HardyRats/?ref … fruit.com/
Forumnick: Hardyrats
Bosted: Østfold

OSLO/BUSKERUD

Ceecii
Astrid Cecilie Joensen & Marit Cecilie Kvitberg
Mail: ceecii.rotteri@yahoo.com
Hjemmeside: https://sites.google.com/site/ceeciirattery/
Bosted: Oslo/Hønefoss

TRONDHEIM

Kasi Rattery
Kristina Aasmundsen
Mail: kristina.aasmundsen@gmail.com
Hjemmeside: https://www.facebook.com/kasirattery
Forumnick: Kristina
Bosted: Trondheim

BERGEN

Lilly’s Rattery
Jorid Moberg
Mail:
Forumnick:
Nettside:https://lillysrattery.wixsite.com/lillysrattery
Bosted: Bergen

Retningslinjer NTF oppdretter

Det forventes at oppdrettere som står på oppdrettslisten til NTF følger disse punktene.

– Oppdretterens avlsarbeide tar utgangspunkt i NTF sin avlsveiledning. Oppdretteren opplyser om eventuelle avvik fra denne.

– Utsteder stamtavle på ungene ved overdragelse eller på forespørsel.

– Har jevnlig oppfølging på kullene de har satt til verden. Er åpen og ærlig om eventuelle kjente helseproblemer som foreligger i linjene. Dersom kjøper har overtatt et individ med tydelige og kjente avvik skal dette opplyses.

– Har alltid dyrene sitt beste i fokus. Dette betyr både for foreldredyrene og kommende unger.

– Foretar en grundig vurdering og sjekk på fremtidige hjem av avkom og evt. omplasseringer.