Om NTF

Norsk Tamrotteforening (NTF) er en interesseorganisasjon stiftet i 2003, med det mål å fremme kunnskap om tamrotter. NTFs oppgave er er å:
– fungere som samlingspunkt for eiere av tamrotter
– informere allmennheten om alle aspekter ved hold av rotter som kjæledyr
– gi råd om stell av rotter
– fremme et godt og fornuftig avlsarbeid blant oppdrettere av rotter

NTF ble først startet i april 2001, og fikk sitt første styre i 2002. Vi ble en offisiell forening med registrering i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister i april 2003, med organisasjonsnummer 985316104. Samtidig fikk vi vårt eget domenenavn og nettsted, www.tamrotter.com.

Siden 2002 har NTF holdt Rottefest en gang i året, og fra og med 2013 to ganger i året, en i øst og en i vest. Vi har utstillinger, mais-spisekonkurranser og agility på programmet

NTF har et eget medlemsblad, GNAG, som gis ut fire ganger i året til våre medlemmer. Medlemmene kan velge om de vil ha elektronisk eller papirutgave. I GNAG finner du forskjellige artikler om rottehold, hjemme-hos reportasjer fra medlemmer, historer om Lynet med mer.

Vi samarbeidet med Mattilsynet og flere andre interesseorganisasjoner for kjæledyr første gang i 2004 om å lage brosjyrer til opplysning omkring dyrehold. Brosjyren om rotte ble riktig flott, og i 2013 har vi på ny samarbeidet med Mattilsynet om en ny og mer oppdatert brosjyre som tar for seg rotter og rottestell.

De siste årene har vi hatt en samlet medlemsmasse på ca 100 betalende medlemmer, og enda flere som er aktive på vårt forum. Noen av medlemmene har vært med oss fra starten, men mange har funnet veien hit underveis, de fleste gjennom vårt aktive diskusjonsforum.

Et medlemskap i NTF koster 150,- pr kalenderår. Dette er en liten medlemsavgift i forhold til i mange andre foreninger. Bli medlem og støtt opp om foreningen vår og det arbeidet vi gjør for å ivareta rottene og rotteeiernes interesser! Hvis du vil kan du sammen med medlemsavgiften gi et bidrag til helsefondet vårt. Stort eller lite, alt tas imot med takk

NTF har etablert en nettbutikk, hvor vi selger høykvalitets rottefôr, og burstrø som ikke støver eller avgir skadelige gasser slik som mye annet strø kan gjøre.

Vi fortsetter arbeidet med å registrere obduksjonsrapporter, og håper at så mange medlemmer som mulig støtter oss i dette arbeidet. Ta en kikk på obduksjonssidene for mer informasjon.