Om NTF

Norsk Tamrotteforening (NTF) er en interesseorganisasjon stiftet i 2003, med det mål å fremme kunnskap om tamrotter. NTFs oppgave er å:
– fungere som samlingspunkt for eiere av tamrotter
– informere allmennheten om alle aspekter ved hold av rotter som kjæledyr
– gi råd om stell av rotter
– fremme et godt og fornuftig avlsarbeid blant oppdrettere av rotter

NTF ble først startet i april 2001, og fikk sitt første styre i 2002. Vi ble en offisiell forening med registrering i Brønnøysundregistrenes Enhetsregister i april 2003, med organisasjonsnummer 985316104. Samtidig fikk vi vårt eget domenenavn og nettsted, www.tamrotter.com.

Siden da har vi bl.a samarbeidet med Mattilsynet og flere andre interesseorganisasjoner for kjæledyr første gang i 2004 om å lage brosjyrer til opplysning omkring dyrehold. Brosjyren om rotte ble riktig flott, og i 2013 har vi på ny samarbeidet med Mattilsynet om en ny og mer oppdatert brosjyre som tar for seg rotter og rottestell.

Hvert år har vi ett eller to rottetreff, ett på østlandet og ett på vestlandet. 

De siste årene har det vært vanskelig å rekruttere styremedlemmer og styret har derfor måttet ta noen avgjørelser som har gjort foreningen mindre synlig og aktiv. 
F.eks ble vårt medlemsblad GNAG lagt ned i 2017 og rottetreffene for 2019 ble avlyst. 
Vi ønsker framover å jobbe med foreningens synlighet og rekruttering i tillegg til vårt arbeid for rottene.

Et medlemskap i NTF koster 150,- pr kalenderår. Bli medlem og støtt opp om foreningen vår og det arbeidet vi gjør for å ivareta rottene og rotteeiernes interesser.