Om styret

Styret 2017

Leder: Veronika Moen Johansen
Nestleder: Marit Kvitberg
Kasserer: Ingerid Øksenvad
Webmaster: Merethe M. Heiland
Redaktør: Camilla Kuhn
Sekretær: Ann Mari Selje
Styremedlem m/nettbutikk: Kristin Bruton
Styremedlem: Iwona Osuch
Vara: Nina Sandberg