Om styret

Styret 2018

Leder: Veronika Moen Johansen (trekt seg fra styret pr.05.02.18)
Nestleder: Marit Kvitberg (fungerende leder)
Kasserer: Ingerid Øksenvad
Webmaster: Merethe Heiland
Redaktør:
Sekretær: Ann Mari Selje
Styremedlem m/nettbutikk: Kristin Bruton
Styremedlem: Iwona Osuch
Vara: Astrid Joensen