Helsefond

 

Dette er en tanke som dukket opp da NTF begynte med obduksjoner, og vi så at enkelte gjerne ville men ikke hadde råd. En av visjonene våre som forening må være å legge ting til rette for de som ønsker å bidra til å fremme et positivt rottehold, enten på den ene eller den andre måten. Det er ingen tvil om at forumet vårt, rottefestene og deltagelse på BKF har bidratt stort til å opplyse folk om rotter, å gi et positivt inntrykk av dem, og å lære opp nybegynnere. Men vi har også klart å skape et miljø hvor de som vil gå litt dypere inn i problemstillinger omkring rotter har kunne få noe å bryne seg på. Det er det vi i styret synes er så fint med NTF – du kan komme og være en “helt vanlig” rotteeier som bare har som intensjon å snakke med likesinnede og å takle de dagligdagse utfordringene med rotter, eller du kan komme med en tanke om å ville lære mer om et bestemt område hvor vi fortsatt vet lite. Uansett hvilken innfallsvinkel du har vil det være plass her.

Det vi også har lagt merke til er at mange av de som kommer som den første kategorien bli dratt inn i det mer vitenskapelige aspektet ved dette når de ser at her er det resultater å finne, dette er ting som kan gjøre livet bedre for både dem og rottene. Mange ser våre visjoner om fremtidig problemløsning som noe veldig positivt, og vil gjerne bidra. Men vi er helt avhengige av å ha en noenlunde jevn progress dersom vi skal kunne holde folk i ånde, og det synes vi jo absolutt vi har hatt frem til nå. Det skal selvfølgelig ikke legges skjul på at det vi har klart å få til fremdeles ligger over en terskel for mange, og det skyldes først og fremst at det koster. Et annet problem vi kommer borti, og vil fortsette å støte på oftere og oftere, er at om vi skal ha noen særlig fremgang så kreves det litt innsats, både med arbeidsmengde og penger.

NTFs styre ble i vår enige om å bidra med midler til et langsiktig medisinprosjekt. Vi hadde fått nyss om en ekstremt virksom og god medisin (Draxxin) som skulle kunne redde mange av de “uhelbredelige” luftveisinfeksjons-tilfellene. Vi i styret var da enige om at dette kunne bli et positivt bidrag til å finne ut om det var noe vi som eiere kunne bidra med, siden dyrlegene sjelden ser noen økomnomisk gevinst i å legge ting til rette for rotteeiere (vi er jo tross alt veldig få). Husk at medisinsk forskning slik vitenskapen gjør det nok aldri vil rette seg primært mot våre søte små, men vi kan komme et stykke på vei med slik egentesting under streng kontroll. Dessverre har det så i ettertid vist seg at medisinen vi i samråd med dyrlege testet på våre egne rotter (Draxxin) hverken hadde de ønskede effekter, eller var noe vi ville utsette rottene våre for, pga bivirkninger i form av store sår i stikkstedet. Blodprøver før og etter medisineringen viste ingen tegn til forandring i antall antistoffer mot Mycoplasma pulmonis og CAR-bacillus, de to vanligste årsakene til luftveisinfeksjoner. Nye blodprøver er nettopp sendt inn, men vi tviler på at det vil vise noe annet denne gangen. Alt i alt har denne testingen og dyrlegebesøkene kostet endel penger, og vi tror ikke vi kunne ha gjennomført det uten å få sponset selve medisinen. Men at det har kostet klager vi ikke på, dette har vi gjort fordi vi ønsket å finne ut så mye som mulig om denne medisinen og dens effektivitet før vi eventuelt begynte å anbefale den eller prøve å få den til Norge. Det var jo ingen tvil om at det forelå positive resultater, men altså ville det ikke virke sånn hos oss. Vi har fortsatt medisinen stående, men vil ikke anbefale den som første utvei, kanskje heller som siste utvei hos ellers håpløse tilfeller. Den har nok en viss virkningsgrad, da vi jo har sett at den har vært effektiv hos andre. Mye forarbeid lå til grunn før vi valgte å teste den – dette kan eventuelt interesserte få dersom det blir aktuelt å behandle andres rotter med Draxxin.

Det at vi håpet vi hadde funnet noe, men at det så viste seg å ikke føre frem ville kanskje fått de fleste til å gi opp, etter lange fæle kurer og mange penger ut vinduet, men NTFs styre er vel noe for seg selv, for vi har ikke sluppet taket i dette ennå. Det gjenstår masse utprøvinger med mange forskjellige medisiner, og vi har fått etablert en sikker metode for å ta blodprøver, samt å få disse analysert. Ulempen er nå at våre rotter er “oppbrukt”, så vi er avhengige av at andre hopper på og vil være med. Og det er faktisk ikke så veldig vanskelig i utgangspunktet, men når det kommer til (regne)stykket så vil det være mange som steiler litt.

Disse tankene gjelder i høyeste grad også obduksjonene. Vi har allerede lært masse som vi ellers ikke ville ha funnet ut av, se GNAG4/2005 og en flott artikkel om hypofysesvulst, skrevet av Eirin *reklame*. Mange synes obduksjoner er et flott tiltak, men når det kommer til stykket så er det få som sender inn, i forhold til antall rottter som dør. Det skyldes jo ikke bare finanser, men vi vil anta at det utgjør en stor del av begrunnelsene, selv om det ikke blir sagt direkte.

Så styret i NTF har altså vedtatt å opprette et helsefond, i første omgang for å i fremtiden kunne bidra litt til innsending av viktige blodprøver, men også senere til testing av medisiner og eventuelt også obduksjoner av interessante tilfeller.

Hvordan skal pengene fra fondet brukes? Det vil avgjøres av styret, og i fremtiden eventuelt en helsefond-komite (stilling ledig, hint hint!). Medlemmer skal kunne søke om å få dekket en viss prosent av utgifter i forbindelse med f.eks. blodtesting/medisintesting, etter å ha konsultert med styret på forhånd. Fondet skal ikke brukes til vanlige dyrlegekonsultasjoner når noen har en syk rotte, dette må være forbeholdt “det ekstra”. Det vil ta litt tid før vi kan begynne å dele ut fra fondet, da vi er nødt til å ha litt penger i kassen for å se om det er en stabil situasjon med et slikt fond. Der er vi helt avhengige av dere medlemmer, at dere bidrar der NTF setter opp arrangementer eller tiltak til inntekt for helsefondet.

Etterhvert som vi får testet ut det ene og det andre, både med obduksjoner og blodprøver i flere rotteflokker vil vi ha et mye bedre grunnlag for å si hvordan sykdommene oppfører seg, og hva vi kan gjøre for å bekjempe dem. Interessante tilfeller slik som Heidis Ida, som viste seg å være M. pulmonis-fri, vil dukke opp og hjelpe til. Kanskje vi kan avle frem myco-frie rotter likevel?

Les mer om NTFs helsefond på vårt forum!