Self

En helfarget rotte uten noe hvite avtegninger, heller ikke på magen, føttene eller halen. Self er en ufullstendig dominant variant.
Genetisk betegnelse: HH