Avl

 

NTFs avlsarbeid

 

NTF har i samarbeid med sine medlemmer utarbeidet en avlsveiledning. Veiledningen er et verktøy først og fremst for oppdrettere, men også for kjøpere slik at de kan vurdere om en parring er av god kvalitet eller ikke. Avlsveiledningen er i stadig utvikling, og vil oppdateres etterhvert som vi lærer mer om rotteoppdrett. Du kan være med og utvilkle avlsveiledningen dersom du synes at noe mangler eller er feil, ved å kontakte NTF. Vi anbefaler alle rotteeiere som vurderer avl å først sette seg inn i avlsveiledningen, slik at valg av avlsrotter blir tatt på et godt og velfndert grunnlag, istedet for at to mer eller mindre tilfeldige rotter blir satt sammen, slik praksis dessverre som regel er i dag.

Avlsveiledningen