Årsmøtet 2015

Innkalling til årsmøte 2015.

Sted:Hos Marlen Wollf
Nordre Toppe 29
5136 Mjølkeråen

Tid og dato: lørdag 14. 02. 2015, kl. 13.00

Ntf sine medlemmer har anledning til å ta opp spørsmål vedrørende foreningen på årsmøtet, og saker skal sendes inn skriftlig til Ntf sin mail : ntf@tamrotter.com

Frist for innlevering av saker: fredag 23. 01. 2015

Det er også mulig å forhåndsstemme på sakene som blir tatt opp på årsmøtet.

Frist for forhåndsstemming: onsdag 11.02.2015
Stemmene sendes på mail: valg@tamrotter.com. Det vil bli gitt beskjed når vi åpner for stemming.

NB! Husk at for å kunne stemme på sakene til årsmøtet, må dere være betalende medlem. Dere må altså ha betalt medlemsavgiften for 2015. Denne er nå satt opp til 150 kr. Om betalingen ikke er registrert før fristene ifm årsmøtet, blir dere regnet som “ikke medlem” på selvet møtet, og har derfor ikke muligheten til å stemme.
Det er som sagt 150 kr for medlemsavgiften. Om noen velger å betale en høyere sum, går de resterende pengene til NTF sitt helsefond. Alt tas i mot med takk.

Angående medlemskap:
Om du er nytt medlem og ønsker å melde deg inn i NTF, klikk på “Bli medlem”, fyll ut skjemaet og betal medlemsavgiften til vår foreningskonto med kontonr.: 1644 24 36855. Husk at du må merke betalingen med ditt navn. http://tamrotter.com/?page_id=17

Skal du fornye ditt medlemskap trenger du ikke fylle ut skjemaet på nytt, men kun oppgi ditt medlemsnummer ved innbetaling av medlemsavgift.