Årsmøtet 2014

Årsmøte 2014.

Sted: Bergen
Tid og dato: 01/02-2014 kl 16:00

Frist for innlevering av saker: Lørdag 11. januar.
Frist for forhåndsstemming: 2 dager før møtet.

Sakene sendes på mail: ntf@tamrotter.com

NB! Husk at for å kunne stemme på sakene til årsmøtet, må dere være betalende medlem. Dere må altså ha betalt medlemsavgiften for 2014. Denne ligger som vanlig på 100 kr. Om betalingen ikke er registrert før fristene ifm årsmøtet, blir dere regnet som “ikke medlem” på selvet møtet, og har derfor ikke muligheten til å stemme.
Det er som sagt 100 kr for medlemsavgiften. Om noen velger å betale en høyere sum, går de resterende pengene til NTF sitt helsefond. Alt tas i mot med takk.

Angående medlemsskap:
Om du er nytt medlem og ønsker å melde deg inn i NTF, klikk på “Bli meldem”, fyll ut skjemaet og betal medlemsavgidten til vår foreningskonto med kontonr: 1644 24 36855 v/ Cathrine Sandli.
Husk at du må merke betalingen med ditt navn.

Skal du fornye ditt medlemsskap trenger du ikke fylle ut skjemaet på nytt, men kun oppgi ditt medlemsnummer ved innbetaling av medlemsavgift.

 

Verv til valg:

– Nestleder
– Styremedlem x 2
– Vara styremedlem
– Redaktør
– Viseredaktør
– Sekretær
– Webmaster

Stillingsbeskrivelse:
Nestleder – 1 år:
Nestleder trekker i trådene når leder ikke er disponibel.

Styremedlem 1/nettbutikkansvarlig – 1 år:
Du må ta imot bestilling fra medlemmene og sjekke at disse er medlemmer. Så må du sende de informasjon om priser på det de har bestilt, inkl. porto, samt opplyse kontonr dette skal innbetales på og hva de skal merke betalingen med. Ta så kontakt med kasserer og be kasserer se etter innbetalingene.
Når pengene er mottatt på NTFs konto vil kasserer sende beskjed til nettbutikkansvarlig om at varene kan sendes ut. All betaling skal foregå via bank og ikke kontant.
Varer må hentes hos Scanbur i Nittedal, så du må ha tilgang på bil. Du må også ha mulighet for å oppbevare et lite lager hjemme hos deg selv. Lageret skal være tørt og varene skal kunne stå der uten å bli ødelagte.
Du er til også ansvarlig for, til en hver tid, å ha oversikt over priser på varene (innkjøps- og utsalgspris) og porto ved de forskjellige forsendelsene.

Styremedlem 2 og alle andre i styret:
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.
Ved frafall er det sedvane at styret re-konstituerer seg selv så lenge det er minst 5 styremedlemmer som kan dele på oppgavene.

Redaktør – 2 år:
Ansvar for å lage medlemsbladet Gnag som skal ut 4 ganger i året og samle inn stoff til dette. Du bør ha god kunnskap om data og kunne jobbe med tekst og bilder. Redaktøren må kunne generere Gnag som et pdf-dokument, lagre forsiden som jpg bilde og generere medlemslister i xlsx. (xlsx er filformatet i nyere utgaver av excel f.o.m. 2007.)
JPG- bildet av forsiden og PDF skal sendes til webmaster som legger det ut på nettsiden vår.
Ferdig Gnag som én pdf – med forside inkludert – og medlemsliste i xlsx sendes til trykkeriet.
Oppløsningen må være i minimum 300dpi.
Det er viktig at du har kapasitet til å gjøre denne jobben slik at medlemsbladet kommer ut i tide.
De to siste redaktørene har hatt god hjelp av programmene Indesign og Adobe Pro, men oppgavene kan løses ved hjelp av gratisprogrammer på nett dersom man kan bruke disse.

Viseredaktør (jfr. referat fra årsmøtet 2010)
I tillegg er det ønskelig med en “viseredaktør” for Gnag. Oppgaven går ut på å samarbeide redaktør og steppe inn ved behov for at deadline kan overholdes også ved sykdom eller annet forfall. Oppgaven kan utføres av et annet styremedlem, men det er mulig å stille som viseredaktør uten å stille til styret.

Sekretær – 1 år:
Ansvar for å svare på mail og sende ut velkomstmailer etter hvert som vi får betalende medlemmer.
Informasjon om dette får du fortløpende fra kasserer. Du må oppdatere medlemslister og sende informasjon om nye medlemmer til Redaktør slik at Redaktør kan sende ut Gnag fortløpende til nye medlemmer. Gnag sendes i retur til sekretær dersom det er noe galt med adressaten. Sekretær må da finne riktig navn og adresse, sende Gnag på nytt, samt oppdatere medlemslisten med riktig navn og adresse. Det er en fordel at du kan lagre medlemslistene som xlsx-dokument – se Redaktør.
Gratis konverteringsprogrammer fra xls til xlsx finnes på nett.

Webmaster
Webmaster er ansvarlig for vedlikehold og koding av NTFs nettsider, samt å være administrator av NTFs forum. Du må enten være godt kjent med php og html, eller WYSIWYGprogrammer. Det er en fordel å kunne litt om databaser og å være fortrolig med c-panelet.
Webmasteren har også ansvar for backups av NTFs sider og databaser, å legge NTFs medlemmer til på forumet, og å legge inn nye kalenderbilder til kalenderkonkurransen på nettsidene.