Årsmøtet 2019

Sted: Hjemme hos vår nettbutikkansvarlig, Kristin Bruton
Adr.: Revestien 25, 1823 Knapstad
Tid/dato: Lørdag 19. januar 2019. Klokken 13:00

Det går kollektivtrafikk til umiddelbar nærhet